Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki w związku z emisją przez obligacji.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. nabycia akcji w celu umorzenia.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

XTB
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

INC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 oraz za cały 2021 rok.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany zasad wynagradzania RN, zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, uchylenia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13,23 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

INC
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany wynagrodzeń członków RN, wycofania z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

WZA

NWZA ws. zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” oraz zmiany „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,14 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13,23 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 ZWZ z dnia 22 marca 2021 r.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków zarządu oraz zmian w zarządzie spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki oraz rekomendowania zarządowi dochodzenia roszczeń, których zasadność i wysokość będzie wynikać m.in. z raportu z badania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku spółki za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,80 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.363.652 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 13 zł na akcję.

CCS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.

WZA

NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki, kluczowych pracowników i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników spółki i spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii „A” z prawem do objęcia akcji serii „G” z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

MOL
WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

MOL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 oraz za cały 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 985.962 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 oraz za cały 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 134.026 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Assa Abloy Mercor Doors sp. z o.o. po cenie 4,81 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 i jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA

BPX
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 03/03/2022 z dnia 25.03.2022 roku oraz wycofania akcji spółki serii B i C z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021/2022.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok i 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 810,98 -25,89 (-1,41%) 17:15
DAX 13 919,75 -255,65 (-1,80%) 17:38
SP500 3 927,42 -46,33 (-1,17%) 21:11
FTSE 7 484,35 -29,09 (-0,39%) 17:36
CAC 6 253,14 -105,60 (-1,66%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
ALLEGRO 22,2700 -5,21%
PZU 32,3900 -0,34%
PKOBP 31,8800 -0,38%
DINOPL 293,6000 -2,94%
JSW 71,5000 2,14%
PEKAO 94,0200 -0,19%
KGHM 135,1500 -0,41%
CDPROJEKT 111,0000 -4,82%
PKNORLEN 71,7200 -1,27%
PGE 10,2600 -1,11%
JSW 71,50 2,14%
PZU 32,39 -0,34%
CDPROJEKT 111,00 -4,82%
ALLEGRO 22,27 -5,21%
KGHM 135,15 -0,41%
LUBAWA 2,45 -2,78%
PKOBP 31,88 -0,38%
PKNORLEN 71,72 -1,27%
PGE 10,26 -1,11%
BUMECH 35,20 -2,98%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 12,3% IV 2022
PKB rdr 7,3% IV kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% III 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 626,95 zł IV 2022
Produkcja przemysłowa rdr 13,0% IV 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.