Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,14 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,65 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Falanghina sp. z o.o., Tatianę Pikula, Marcina Skrzypiec, Jakuba Pikula, Włodzimierza Skrzypiec, Szymona Pikula, Wiktora Pikula, Konrada Fila oraz Amos Group.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,14 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego, zmiany statutu oraz przyjęcia nowej treści Regulaminu RN.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii D, przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii E, zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia powołania Pani Agnieszki Siuzdak - Zygi do zarządu spółki w drodze kooptacji oraz powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do zarządu spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki w celu wyrównania strat poniesionych przez spółkę, rozwiązania wszystkich kapitałów zapasowych i rezerwowych w celu pokrycia strat oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK SA związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Falanghina sp. z o.o., Tatianę Pikula, Marcina Skrzypiec, Jakuba Pikula, Włodzimierza Skrzypiec, Szymona Pikula, Wiktora Pikula, Konrada Fila oraz Amos Group z 0,65 zł na 0,77 zł za sztukę.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.649.039 akcji zwykłych.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Heart (Luxembourg) S.A R.L. po cenie 1,77 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

FON
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, obniżenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 776,40 -25,28 (-1,40%) 17:15
DAX 13 882,30 -125,46 (-0,90%) 17:37
SP500 3 925,94 2,26 (0,06%) 17:55
FTSE 7 302,74 -135,35 (-1,82%) 17:35
CAC 6 272,71 -80,23 (-1,26%) 17:36

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKOBP 30,6300 -3,34%
KGHM 133,3500 2,03%
DINOPL 294,7000 -0,74%
ALLEGRO 23,4000 0,24%
PEKAO 90,7800 -0,96%
CDPROJEKT 116,8800 -1,86%
PKNORLEN 71,4000 -2,27%
JSW 69,4600 2,15%
PZU 30,1200 0,57%
PGNIG 6,0960 4,81%
CDPROJEKT 116,88 -1,86%
JSW 69,46 2,15%
ALLEGRO 23,40 0,24%
KGHM 133,35 2,03%
PKOBP 30,63 -3,34%
PZU 30,12 0,57%
PKNORLEN 71,40 -2,27%
LUBAWA 2,18 -2,24%
CCC 45,10 -5,41%
COLUMBUS 8,15 -4,23%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 12,3% IV 2022
PKB rdr 7,3% IV kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% III 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 665,64 zł III 2022
Produkcja przemysłowa rdr 17,3% III 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.