Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A oraz 160.000 akcji serii B.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 12 276 akcji serii G.

WZA

NWZA ws. umorzenia nabytych przez spółkę akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

PEP
Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 21.358.699 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AA.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe B.V.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F1.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.

PEP
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW na GPW 21.358.699 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 743.472 akcji serii A, 194.028 akcji serii B, 62.500 akcji serii C, 300.000 akcji serii D, 52.500 akcji serii G, 125.000 akcji serii H.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SCR-Sibelco N.V.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Środa
GPW
MCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka RN, zmiany regulaminu RN i przyjęcia tekstu jednolitego.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,30 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.

NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu, zmiany wynagrodzenia dla członków RN, zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 23 września 2020 roku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie MSSF / MSR, przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,30 zł na akcję.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 800,55 38,33 (2,18%) 17:15
DAX 14 185,94 221,56 (1,59%) 17:38
SP500 4 049,57 41,56 (1,04%) 20:35
FTSE 7 518,35 53,55 (0,72%) 17:36
CAC 6 430,19 82,42 (1,30%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:03 dzisiaj, 17:03 dzisiaj, 17:03
PKOBP 31,2500 2,66%
KGHM 129,4000 3,94%
PEKAO 91,8000 3,94%
CDPROJEKT 124,1400 6,21%
ALLEGRO 23,8600 7,02%
DINOPL 300,2000 3,62%
PKNORLEN 72,8400 -1,35%
PZU 30,0500 1,93%
PGNIG 5,7720 -3,09%
CCC 48,1500 4,13%
JSW 67,32 1,02%
KGHM 129,40 3,94%
CDPROJEKT 124,14 6,21%
ALLEGRO 23,86 7,02%
PKOBP 31,25 2,66%
PZU 30,05 1,93%
COLUMBUS 8,90 -2,73%
PKNORLEN 72,84 -1,35%
PEKAO 91,80 3,94%
BUMECH 32,00 4,58%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 12,3% IV 2022
PKB rdr 7,3% IV kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% III 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 665,64 zł III 2022
Produkcja przemysłowa rdr 17,3% III 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.