Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

PBG
WZA

NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia liczby członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej za rok obrotowy 2020.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały NWZ z dnia 25 stycznia 2022 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.000.000 akcji serii A.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Środa
GPW

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

PGE
WZA

NWZA ws. zmiany siedziby i zmian statutu.

JSW
WZA

NWZA ws. nieodpłatnego zbycia składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu z wykorzystaniem mechanizmów przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Szmagalskiego, Magdalenę Szmagalską, Dorotę Szmagalską, Krystynę Świrską, Andrzeja Korcika i Małgorzatę Zamojską-Dzienio.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Marcina Misztala, Andrzeja Kowalskiego, Acico Investments Ltd. i Galtoco Investments Ltd. po cenie 11,50 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.470.599 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

BOS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2021 roku.

WZA

NWZA ws. przyjęcia strategii rozwoju na lata 2022 - 2023, zmiany w składzie RN, zmiany statutu oraz przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych osób uczestniczących w zarządzaniu spółką.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 roku.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka RN, zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN, zatwierdzenia decyzji zarządu o zmianie polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na MSR i MSSF począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Piątek
GPW
Prawa poboru

Zakończenie zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje serii O.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki SHOCKWORK (SWK) pod nazwą METAVERSUM (MET) w związku ze zmianą firmy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 836,87 54,21 (3,04%) 23.05
DAX 14 175,40 193,49 (1,38%) 23.05
SP500 3 973,75 72,39 (1,86%) 23.05
FTSE 7 513,44 123,46 (1,67%) 23.05
CAC 6 358,74 73,50 (1,17%) 23.05

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
ALLEGRO 23,4950 -3,27%
PZU 32,5000 7,15%
PKOBP 32,0000 5,51%
KGHM 135,7000 1,61%
PEKAO 94,2000 3,45%
PGE 10,3750 7,27%
DINOPL 302,5000 0,53%
PKNORLEN 72,6400 3,68%
JSW 70,0000 5,11%
PGNIG 6,2460 3,31%
JSW 70,00 5,11%
PZU 32,50 7,15%
CDPROJEKT 116,62 -1,47%
ALLEGRO 23,50 -3,27%
KGHM 135,70 1,61%
LUBAWA 2,52 14,81%
PKOBP 32,00 5,51%
PKNORLEN 72,64 3,68%
PGE 10,38 7,27%
BUMECH 36,28 3,60%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 12,3% IV 2022
PKB rdr 7,3% IV kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% III 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 626,95 zł IV 2022
Produkcja przemysłowa rdr 13,0% IV 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.