Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.700 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I, II, III i IV kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii B oraz 685.000 akcji serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, scalenia akcji, zmiany uchwał nr 4 i 6 NWZ z 23 grudnia 2019 r., wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na NC oraz zmiany uchwały nr 19 ZWZ z 21 czerwca 2021 r.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2021 w wysokości 0,23 zł na akcję.

JWA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.843.000 akcji serii A, 83.250 akcji serii B, 1.100.000 akcji serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

BPX
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,81 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A1, A2, B, C, D, E, F. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 14 i 15 NWZ z dnia 6 listopada 2019 roku, wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę pożyczki członkowi zarządu i in.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Piątek
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MW Trade S.A. i Beyondream Investments Limited.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC oraz zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

WZA

NWZA ws. wyboru członka do RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

GTC
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20.

MFO
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

CCS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Prawa poboru

Początek zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje serii O.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.625.985 akcji zwykłych na okaziciela.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

-

Indeksy

WIG20 1 782,66 6,26 (0,35%) 20.05
DAX 13 981,91 99,61 (0,72%) 20.05
SP500 3 901,36 0,57 (0,01%) 20.05
FTSE 7 389,98 87,24 (1,19%) 20.05
CAC 6 285,24 12,53 (0,20%) 20.05

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
DINOPL 300,9000 2,10%
PKNORLEN 70,0600 -1,88%
PKOBP 30,3300 -0,98%
ALLEGRO 24,2900 3,80%
KGHM 133,5500 0,15%
JSW 66,6000 -4,12%
PEKAO 91,0600 0,31%
PZU 30,3300 0,70%
CDPROJEKT 118,3600 1,27%
PGNIG 6,0460 -0,82%
JSW 66,60 -4,12%
CDPROJEKT 118,36 1,27%
ALLEGRO 24,29 3,80%
KGHM 133,55 0,15%
PZU 30,33 0,70%
PKOBP 30,33 -0,98%
PKNORLEN 70,06 -1,88%
BUMECH 35,02 1,21%
PGNIG 6,05 -0,82%
CCC 45,61 1,13%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 12,3% IV 2022
PKB rdr 7,3% IV kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% III 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 626,95 zł IV 2022
Produkcja przemysłowa rdr 13,0% IV 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.