Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie osobowym RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2021 w wysokości 0,23 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

PGE
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na określony przez zarząd sposób głosowania na WZ w sprawie zmian statutu, obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2021 w wysokości 0,23 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz pozostawienia akcji spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i w ramach zapisów dodatkowych na akcje serii O.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN i in.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na docelowe rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związaną z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., wyrażenia zgody na docelowe rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związaną z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Pątnów na rzecz spółki PAK Pątnów Sp. z o.o., ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Prawa poboru

Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

JWA
WZA

NWZA ws. połączenia spółki JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką One2Tribe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

-

Indeksy

WIG20 1 800,55 38,33 (2,18%) 17:15
DAX 14 185,94 221,56 (1,59%) 17:38
SP500 4 068,59 60,58 (1,51%) 20:43
FTSE 7 518,35 53,55 (0,72%) 17:36
CAC 6 430,19 82,42 (1,30%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:03 dzisiaj, 17:03 dzisiaj, 17:03
PKOBP 31,2500 2,66%
KGHM 129,4000 3,94%
PEKAO 91,8000 3,94%
CDPROJEKT 124,1400 6,21%
ALLEGRO 23,8600 7,02%
DINOPL 300,2000 3,62%
PKNORLEN 72,8400 -1,35%
PZU 30,0500 1,93%
PGNIG 5,7720 -3,09%
CCC 48,1500 4,13%
JSW 67,32 1,02%
KGHM 129,40 3,94%
CDPROJEKT 124,14 6,21%
ALLEGRO 23,86 7,02%
PKOBP 31,25 2,66%
PZU 30,05 1,93%
COLUMBUS 8,90 -2,73%
PKNORLEN 72,84 -1,35%
PEKAO 91,80 3,94%
BUMECH 32,00 4,58%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 12,3% IV 2022
PKB rdr 7,3% IV kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% III 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 665,64 zł III 2022
Produkcja przemysłowa rdr 17,3% III 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.