Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC i przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

WZA

NWZA ws. sporządzania przez spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF / MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, D, E i F do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

OAT
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.429 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2021 do 31.03.2022.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. wyboru członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 NWZ podjętej dnia 29 marca 2021 r., zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania pozwanej Remak-Energomontaż S.A. w sporze sądowym z powództwa Prezesa Zarządu RemakEnergomontaż S.A. o ustalenie nieistnienia uchwały Walnego Zgromadzenia, ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

WZA

NWZA ws. udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN, wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec byłych członków RN, zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

WZA

ZWZA

PEP
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.358.699 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AA.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 19/24/06/2020 ZWZ z 24 czerwca 2020 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 250.000 akcji serii K1, 250.000 akcji serii K2, 250.000 akcji serii K3.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, powołania nowego składu RN oraz zmiany treści uchwały NWZ nr 2 z dnia 29 maja 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sfinansowanie przez spółkę objęcia jej akcji, utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania objęcia akcji spółki, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu oraz RN, powołania członka RN.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 800,55 38,33 (2,18%) 17.05
DAX 14 185,94 221,56 (1,59%) 17.05
SP500 4 088,85 80,84 (2,02%) 17.05
FTSE 7 518,35 53,55 (0,72%) 17.05
CAC 6 430,19 82,42 (1,30%) 17.05

Notowania akcji

wtorek, 17:03 wtorek, 17:03 wtorek, 17:03
PKOBP 31,2500 2,66%
KGHM 129,4000 3,94%
PEKAO 91,8000 3,94%
CDPROJEKT 124,1400 6,21%
ALLEGRO 23,8600 7,02%
DINOPL 300,2000 3,62%
PKNORLEN 72,8400 -1,35%
PZU 30,0500 1,93%
PGNIG 5,7720 -3,09%
CCC 48,1500 4,13%
CDPROJEKT 124,14 6,21%
JSW 67,32 1,02%
KGHM 129,40 3,94%
ALLEGRO 23,86 7,02%
PKOBP 31,25 2,66%
PZU 30,05 1,93%
PKNORLEN 72,84 -1,35%
COLUMBUS 8,90 -2,73%
PEKAO 91,80 3,94%
CCC 48,15 4,13%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 12,3% IV 2022
PKB rdr 7,3% IV kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% III 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 665,64 zł III 2022
Produkcja przemysłowa rdr 17,3% III 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.