Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

BPX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

APS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

M4B
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

IDH
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

SFD
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

VEE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

IU
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

CMI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

BVT
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

BPC
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2021 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,81 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2021/2022.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,44 USD na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 668.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 539.999 akcji serii G oraz 83.333 akcji serii H.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A oraz wyrażenia zgody na ustanowienie przez spółkę hipoteki na nabytej przez spółkę nieruchomości wraz z zabudową, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MW Trade S.A. i Beyondream Investments Limited.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii I, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnych skonsolidowanych wyników za 2021 rok.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. po cenie 2,51 zł za akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 286.999 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

MOL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Sobota
GPW
WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia, zmiany uchwały nr 8 NWZ z 05.04.2017 r., wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury wyjścia DO OK S.A. ze struktur właścicielskich w spółkach zależnych oraz powołania członka RN.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 836,87 54,21 (3,04%) 23.05
DAX 14 175,40 193,49 (1,38%) 23.05
SP500 3 973,75 72,39 (1,86%) 23.05
FTSE 7 513,44 123,46 (1,67%) 23.05
CAC 6 358,74 73,50 (1,17%) 23.05

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
ALLEGRO 23,4950 -3,27%
PZU 32,5000 7,15%
PKOBP 32,0000 5,51%
KGHM 135,7000 1,61%
PEKAO 94,2000 3,45%
PGE 10,3750 7,27%
DINOPL 302,5000 0,53%
PKNORLEN 72,6400 3,68%
JSW 70,0000 5,11%
PGNIG 6,2460 3,31%
JSW 70,00 5,11%
PZU 32,50 7,15%
CDPROJEKT 116,62 -1,47%
ALLEGRO 23,50 -3,27%
KGHM 135,70 1,61%
LUBAWA 2,52 14,81%
PKOBP 32,00 5,51%
PKNORLEN 72,64 3,68%
PGE 10,38 7,27%
BUMECH 36,28 3,60%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 12,3% IV 2022
PKB rdr 7,3% IV kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% III 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 626,95 zł IV 2022
Produkcja przemysłowa rdr 13,0% IV 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.