Kalendarium rynków


-
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,71 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polski Holding Hotelowy.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN, ustanowienia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019, pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki POZBUD (POZ) pod nazwą COMPREMUM (CPR) w związku ze zmianą firmy.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 0,30 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.000.000 akcji serii A, 13.000.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 500.000 akcji serii D.

Wtorek
GPW

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

GTC
Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 88.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zwiększenia funduszu dywidendowego.

GTC
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

ELQ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. powołania do Rady Naukowej spółki, określenia wynagrodzenia przewodniczącego RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 480.000 akcji serii B oraz 966.000 akcji serii D.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 7 czerwca 2019 r., powołania członka RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki przez jej spółkę lub spółki zależne oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

VEE
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz rezygnacji ze stosowania uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok 2018, 2019 oraz 2020, raportów za I, II, III i IV kwartał 2019 roku, raportów za I, II, III i IV kwartał 2020 roku, raportów za I, II i III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

-

Indeksy

WIG20 1 733,19 -5,89 (-0,34%) 29.06
DAX 13 003,35 -228,47 (-1,73%) 29.06
SP500 3 818,83 -2,72 (-0,07%) 29.06
FTSE 7 312,32 -11,09 (-0,15%) 29.06
CAC 6 031,48 -54,54 (-0,90%) 29.06

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
PKOBP 28,7200 -2,48%
KGHM 124,5000 -0,99%
PKNORLEN 69,3000 0,79%
ALLEGRO 23,9950 0,29%
PZU 30,4300 0,23%
PEKAO 84,0400 -1,71%
DINOPL 319,4000 -0,19%
JSW 65,3200 1,49%
CDPROJEKT 98,3500 0,98%
LPP 9195,0000 3,43%
JSW 65,32 1,49%
CDPROJEKT 98,35 0,98%
KGHM 124,50 -0,99%
ALLEGRO 24,00 0,29%
SUNEX 16,85 -0,88%
PKNORLEN 69,30 0,79%
COLUMBUS 5,01 -17,33%
BOGDANKA 58,00 1,22%
PKOBP 28,72 -2,48%
PZU 30,43 0,23%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 13,9% V 2022
PKB rdr 8,5% I kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,1% V 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 399,59 zł V 2022
Produkcja przemysłowa rdr 15,0% V 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.