Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 0,30 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW, zmiany statutu oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. wyboru członków RN.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 18.000 akcji serii E oraz 51.215 akcji serii F.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna.

WZA

NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (spółka przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (spółka przejmowana) oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.

Piątek
GPW
Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.

WZA

NWZA ws. wycofania z obrotu na GPW.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 100.000 akcji serii A, 10.000 akcji serii B, 3.500 akcji serii C, 7.444 akcji serii D.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Kowalskiego, Marcina Misztala, Acico Investments Limited oraz Galtoco Investments Limited.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru), zmiany statutu, powołania nowego składu RN oraz zmiany treści uchwały NWZ nr 2 z dnia 29 maja 2020 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 682,33 28,01 (1,69%) 24.06
DAX 13 118,13 205,54 (1,59%) 24.06
SP500 3 911,74 116,01 (3,06%) 24.06
FTSE 7 208,81 188,36 (2,68%) 24.06
CAC 6 073,35 190,02 (3,23%) 24.06

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 117,3000 2,62%
ALLEGRO 23,4550 2,74%
JSW 60,4800 -0,66%
PKOBP 28,9100 3,66%
PKNORLEN 64,7000 0,31%
DINOPL 309,2000 3,58%
PEKAO 84,1600 2,63%
PZU 29,7000 1,43%
LPP 8635,0000 -5,89%
CDPROJEKT 94,4100 4,12%
JSW 60,48 -0,66%
KGHM 117,30 2,62%
CDPROJEKT 94,41 4,12%
ALLEGRO 23,45 2,74%
PKNORLEN 64,70 0,31%
TELIANI 8,00 -3,03%
BOGDANKA 53,40 1,42%
SUNEX 13,60 16,74%
PKOBP 28,91 3,66%
PZU 29,70 1,43%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 13,9% V 2022
PKB rdr 8,5% I kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,1% V 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 399,59 zł V 2022
Produkcja przemysłowa rdr 15,0% V 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.