Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 7.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii z wyłączeniem prawa poboru.

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 4.790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez TSS Europe po cenie 13,01 zł za akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Środa
GPW
ZUE
WZA

NWZA ws. m.in. odwołania i powołania członka RN.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 790.157 akcji serii A1, 90.000 akcji serii F, 90.000 akcji serii G, 590.000 akcji serii H, 320.000 akcji serii I, 955.500 akcji serii J, 1.477.833 akcji serii L, 526.316 akcji serii Ł, 3.787.878 akcji serii M, 951.517 akcji serii N, 4.111.110 akcji serii O.

WZA

NWZA ws. połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki w związku z wysokością skumulowanej straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 101.000 akcji serii B, 40.000 akcji serii C.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.

OAT
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz wyrażania zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Luboniu.

WZA

NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej".

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.000.000 akcji serii B, 1.400.000 akcji serii C.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 682,33 28,01 (1,69%) 24.06
DAX 13 118,13 205,54 (1,59%) 24.06
SP500 3 911,74 116,01 (3,06%) 24.06
FTSE 7 208,81 188,36 (2,68%) 24.06
CAC 6 073,35 190,02 (3,23%) 24.06

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 117,3000 2,62%
ALLEGRO 23,4550 2,74%
JSW 60,4800 -0,66%
PKOBP 28,9100 3,66%
PKNORLEN 64,7000 0,31%
DINOPL 309,2000 3,58%
PEKAO 84,1600 2,63%
PZU 29,7000 1,43%
LPP 8635,0000 -5,89%
CDPROJEKT 94,4100 4,12%
JSW 60,48 -0,66%
CDPROJEKT 94,41 4,12%
KGHM 117,30 2,62%
ALLEGRO 23,45 2,74%
SUNEX 13,60 16,74%
MOLECURE 13,12 -44,99%
PKNORLEN 64,70 0,31%
BOGDANKA 53,40 1,42%
PKOBP 28,91 3,66%
PZU 29,70 1,43%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 13,9% V 2022
PKB rdr 8,5% I kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,1% V 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 399,59 zł V 2022
Produkcja przemysłowa rdr 15,0% V 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.