Kalendarium rynków


-
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/2022 w wysokości 1,14 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile S.A.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęcia polityki powoływania i odwoływania członków RN, przyjęcia polityki oceny adekwatności członków RN i in.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Ravenmedia Sp. z o.o. po cenie 3,50 zł za akcję.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia regulaminu RN, uchwalenia regulaminu WZA, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków RN, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Czwartek
Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 402.298 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

-

Indeksy

WIG20 1 713,18 30,85 (1,83%) 27.06
DAX 13 186,07 67,94 (0,52%) 27.06
SP500 3 900,11 -11,63 (-0,30%) 27.06
FTSE 7 258,32 49,51 (0,69%) 27.06
CAC 6 047,31 -26,04 (-0,43%) 27.06

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
ALLEGRO 24,0750 2,64%
LPP 8810,0000 2,03%
DINOPL 314,8000 1,81%
KGHM 122,9500 4,82%
PKOBP 28,7500 -0,55%
PKNORLEN 67,4400 4,23%
PEKAO 83,5000 -0,78%
JSW 63,8000 5,49%
PZU 29,8000 0,34%
CDPROJEKT 94,9800 0,60%
JSW 63,80 5,49%
CDPROJEKT 94,98 0,60%
KGHM 122,95 4,82%
ALLEGRO 24,07 2,64%
SUNEX 14,70 8,09%
PKNORLEN 67,44 4,23%
BOGDANKA 56,15 5,15%
ONEMORE 1,06 22,45%
PKOBP 28,75 -0,55%
PZU 29,80 0,34%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 13,9% V 2022
PKB rdr 8,5% I kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,1% V 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 399,59 zł V 2022
Produkcja przemysłowa rdr 15,0% V 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.