Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Vita 34 AG i AOC Health GmbH po cenie 104,41 zł za akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/2022 w wysokości 1,14 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, uchylenia uchwały nr 21 ZWZ z 24 czerwca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 0,22 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, w tym dokooptowania 3 nowych członków.

WZA

NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o., zmiany uchwały nr 23 ZWZ z 5 lipca 2018 roku, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 30 listopada 2021 roku, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu za lata 2019-2020".

JSW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego KWK „Jastrzębie-Bzie”, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz powiadomienia o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków zarządu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Czwartek
GPW
BPC
Splity

Split akcji w stosunku 1:100.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2021 do 31.03.2022.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ Co Sp. z o.o., odwołania i powołania do RN.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.640.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

GTC
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 20.000.000 akcji serii F, 20.000.000 akcji serii G, 2.000.000 akcji serii H.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

SFD
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 365,29 -17,87 (-0,75%) 17.01
DAX 15 933,72 50,48 (0,32%) 17.01
SP500 4 662,85 3,82 (0,08%) 14.01
FTSE 7 611,23 68,28 (0,91%) 17.01
CAC 7 201,64 58,64 (0,82%) 17.01

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
ALLEGRO 42,3000 -2,16%
JSW 41,5300 3,80%
PKOBP 48,6700 0,37%
KGHM 153,5500 1,66%
DINOPL 346,9000 -2,09%
PGNIG 5,8400 -3,47%
PEKAO 134,0500 -1,32%
PKNORLEN 81,5600 -0,73%
LPP 17850,0000 -1,33%
PZU 37,2200 -0,59%
JSW 41,53 3,80%
CDPROJEKT 191,00 0,00%
ALLEGRO 42,30 -2,16%
PKNORLEN 81,56 -0,73%
KGHM 153,55 1,66%
MABION 58,60 1,21%
MERCATOR 103,55 -0,24%
BIOMEDLUB 4,64 0,65%
PGNIG 5,84 -3,47%
BUMECH 24,50 6,99%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 8,6% XII 2021
PKB rdr 5,3% III kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% XI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 917,15 zł X 2021
Produkcja przemysłowa rdr 15,2% XI 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.