Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Rookiez from Warsaw S.A. oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz praw do akcji serii D. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów oraz transzy dużych inwestorów.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 1.332.414 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,90 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 9,20 zł na akcję.

OEX
WZA

NWZA ws. powołania członka RN siódmej kadencji.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na skrócenie okresu obowiązywania zobowiązania do nierozporządzania akcjami Spółki (lock-up) poprzez rozwiązanie umów lock-up z dniem 31 stycznia 2022 r., ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K, emisji warrantów serii C zastępujących warranty serii A, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru i in.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.332.414 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczki z członkami zarządu i RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.357 akcji zwykłych na okaziciela.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 62.974.400 akcji zwykłych.

WZA

NWZA ws. sprawozdania RN o wynagrodzeniach, powołania członka RN, przystąpienia do przygotowania programu motywacyjnego.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.

MOL
WZA

NWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,16 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wyboru podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

SFD
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 38.900 akcji serii B, 25.900 akcji serii C.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Czwartek
GPW
SFD
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,14 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. projektu dochodzeniowego związanego z obsługą sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz ewentualnego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

TIM
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 1,20 zł na akcję.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 273,81 -35,13 (-1,52%) 21.01
DAX 15 603,88 -308,45 (-1,94%) 21.01
SP500 4 397,94 -84,79 (-1,89%) 21.01
FTSE 7 494,13 -90,88 (-1,20%) 21.01
CAC 7 068,59 -125,57 (-1,75%) 21.01

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PEKAO 134,1000 -0,33%
KGHM 144,4500 -4,37%
ALLEGRO 39,0000 -3,08%
PKOBP 47,2800 -0,17%
PKNORLEN 77,7800 -3,69%
DINOPL 347,2000 3,55%
CDPROJEKT 186,0000 -2,11%
CCC 81,1000 -4,45%
LPP 16510,0000 0,06%
PZU 35,5900 -2,33%
MERCATOR 75,70 -13,19%
CDPROJEKT 186,00 -2,11%
JSW 38,65 -4,09%
ASBIS 17,52 2,22%
CCC 81,10 -4,45%
ALLEGRO 39,00 -3,08%
PGE 7,97 -0,82%
KGHM 144,45 -4,37%
MABION 49,70 -9,47%
TSGAMES 296,20 -6,56%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 8,6% XII 2021
PKB rdr 5,3% III kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% XI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 6 644,39 zł XII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 16,7% XII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.