Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,21 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.335.891 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

WZA

NWZA ws. połączenia przez przejęcie Netia S.A. ze spółką pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zmian w RN i in.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,90 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji serii H oraz akcji serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

WZA

NWZA ws. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

FON
WZA

ZWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,20 zł na akcję.

Prawa poboru

Zakończenie zapisów na akcje serii L w ramach wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Środa
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

TIM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020/2021 zakończonym w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku 2021/2022.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.395 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Czwartek
GPW
TIM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 1,20 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H do obrotu na GPW, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyznania wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 770.000 akcji serii A, 230.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C, 160.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E.

Wyniki spółek

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 NWZ z 6 sierpnia 2021 r., zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej oraz przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2021.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki PRAIRIE (PDZ) pod nazwą GREENX (GRX) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,72 zł na akcję.

OAT
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

INC
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 7.850.000 akcji serii F1 oraz 2.870.000 akcji serii G.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

WZA

NWZA ws. sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR/MSSF oraz zmiany polityki wynagrodzeń.

WZA

NWZA ws. zaprzestania sporządzania sprawozdań finansowych w standardach MSSF/MSR.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020/2021.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 178,76 -55,57 (-2,49%) 12:09
DAX 15 232,75 -291,52 (-1,88%) 12:06
SP500 4 326,51 -23,42 (-0,54%) 27.01
FTSE 7 460,74 -93,57 (-1,24%) 12:06
CAC 6 918,76 -105,04 (-1,50%) 12:06

Notowania akcji

dzisiaj, 11:54 dzisiaj, 11:54 dzisiaj, 11:54
ALLEGRO 35,0200 -3,79%
PKOBP 46,7600 -2,87%
PEKAO 130,7000 -3,19%
PKNORLEN 71,9600 -2,49%
KGHM 142,3500 -3,00%
CDPROJEKT 170,0200 -3,07%
JSW 39,1300 -1,76%
DINOPL 312,8000 -1,54%
PZU 35,6000 -3,21%
TSGAMES 242,2000 -3,51%
JSW 39,09 -1,86%
CDPROJEKT 169,82 -3,18%
KGHM 142,60 -2,83%
ALLEGRO 34,99 -3,87%
PKNORLEN 71,90 -2,57%
TSGAMES 242,20 -3,51%
MABION 42,55 -2,74%
MERCATOR 72,26 1,35%
ASBIS 17,12 -1,61%
PZU 35,58 -3,26%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 8,6% XII 2021
PKB rdr 5,3% III kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% XII 2021
Przeciętne wynagrodzenie 6 644,39 zł XII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 16,7% XII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.