Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 16/2018 NWZ z 18 grudnia 2018 roku oraz zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka z 2,40 zł na 2,70 zł za sztukę.

WZA

NWZA ws. użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy oraz postępowania z kartami do głosowania tajnego.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

NWZA ws. połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia powołania członka RN oraz powołania członka RN.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 272.853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii B, 450.000 akcji serii C, 550.000 akcji serii D, 400.000 akcji serii E.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.

WZA

NWZA ws. uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu, powołania członka RN, przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sporządzania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSFF / MSR.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki różnorodności, przyjęcia do stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.

Środa
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz powołania członków RN.

BOS
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej oraz zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.

WZA

NWZA ws. zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Radpol S.A. oraz zmiany uchwały nr 22/2021 NWZ z 10 września 2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Piątek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,90 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 917.637 akcji zwykłych na okaziciela.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.016 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 600 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 5,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.

Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 226,27 35,60 (1,63%) 15:51
DAX 15 710,25 329,46 (2,14%) 15:46
SP500 4 666,27 74,60 (1,62%) 15:47
FTSE 7 328,65 96,37 (1,33%) 15:46
CAC 7 030,35 164,57 (2,40%) 15:46

Notowania akcji

dzisiaj, 15:36 dzisiaj, 15:36 dzisiaj, 15:36
ALLEGRO 37,1000 6,84%
PKOBP 44,6700 -0,80%
PZU 37,2000 1,50%
KGHM 145,5500 4,34%
PEKAO 120,2500 1,73%
CDPROJEKT 185,7400 0,95%
PKNORLEN 75,6000 2,77%
DINOPL 340,0000 0,89%
PGNIG 5,8240 0,21%
JSW 41,9900 3,68%
ALLEGRO 37,10 6,84%
CDPROJEKT 185,74 0,95%
MERCATOR 113,05 -0,26%
JSW 41,99 3,68%
KGHM 145,55 4,34%
BIOMEDLUB 4,81 -1,73%
MABION 71,20 0,56%
PKNORLEN 75,60 2,77%
PZU 37,20 1,50%
ASBIS 22,15 3,99%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 7,7% XI 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,6% IX 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 841,16 zł IX 2021
Produkcja przemysłowa rdr 7,8% X 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.