Kalendarium rynków


-
Niedziela
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 16/2018 NWZ z 18 grudnia 2018 roku oraz zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka z 2,40 zł na 2,70 zł za sztukę.

WZA

NWZA ws. użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy oraz postępowania z kartami do głosowania tajnego.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii B, 450.000 akcji serii C, 550.000 akcji serii D, 400.000 akcji serii E.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia powołania członka RN oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

NWZA ws. połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 272.853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania deklaracji inwestorów w ramach budowy księgi popytu na akcje.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu, powołania członka RN, przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sporządzania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSFF / MSR.

WZA

NWZA ws. uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”.

WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki różnorodności, przyjęcia do stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Radpol S.A. oraz zmiany uchwały nr 22/2021 NWZ z 10 września 2021.

BOS
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej oraz zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 48.686.990 akcji serii A, 18.155.860 akcji serii B, 1.261.400 akcji serii C.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów oraz transzy dużych inwestorów.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,90 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 5,10 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 600 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 917.637 akcji zwykłych na okaziciela.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 647.333 akcji zwykłych na okaziciela.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A oraz 156.149.998 akcji serii B.

Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.016 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Sobota
-

Indeksy

WIG20 2 170,36 -103,45 (-4,55%) 17:15
DAX 15 011,13 -592,75 (-3,80%) 17:37
SP500 4 240,26 -157,68 (-3,59%) 18:22
FTSE 7 297,15 -196,98 (-2,63%) 17:36
CAC 6 787,79 -280,80 (-3,97%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PEKAO 128,0000 -4,55%
KGHM 135,0500 -6,51%
ALLEGRO 36,7000 -5,90%
PKOBP 45,2300 -4,34%
DINOPL 344,0000 -0,92%
PKNORLEN 72,8000 -6,40%
CDPROJEKT 178,0000 -4,30%
JSW 34,4000 -11,00%
PZU 34,1900 -3,93%
CCC 74,6800 -7,92%
MERCATOR 70,00 -7,53%
CDPROJEKT 178,00 -4,30%
JSW 34,40 -11,00%
MABION 39,85 -19,82%
KGHM 135,05 -6,51%
PKNORLEN 72,80 -6,40%
ALLEGRO 36,70 -5,90%
RAFAKO 1,37 -9,27%
CCC 74,68 -7,92%
ASBIS 15,58 -11,07%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 8,6% XII 2021
PKB rdr 5,3% III kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% XI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 6 644,39 zł XII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 16,7% XII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.