Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną umowy pożyczki z Wojciechem Wajdą – prezesem zarządu WASKO S.A oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną umowy pożyczki z Andrzejem Rymuzą - wiceprezesem zarządu WASKO S.A.

Wtorek
GPW
EC2
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.250 akcji serii A1, 348.750 akcji serii B, 161.250 akcji serii C, 298.508 akcji serii D, 149.254 akcje serii E, 700.000 akcji serii F, 497.513 akcji serii G, 348.259 akcji serii H, 332.500 akcji serii I oraz 1.332.414 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.265.202 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,16 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 4.713.379 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki WORKSERV (WSE) pod nazwą GIGROUP (GIG) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

PEP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III półrocze 2021 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.713.379 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.530.000 akcji serii A oraz 229.010 akcji serii B.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. udzielenia zgody na nabycie nieruchomości, zmiany statutu oraz wycofania akcji spółki z obrotu na NC.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ustanowienia Programu Motywacyjnego i in.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2021 w wysokości 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 1,24 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN dotychczasowej kadencji, zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 234,33 1,15 (0,05%) 27.01
DAX 15 524,27 64,88 (0,42%) 27.01
SP500 4 326,51 -23,42 (-0,54%) 27.01
FTSE 7 554,31 84,53 (1,13%) 27.01
CAC 7 023,80 41,84 (0,60%) 27.01

Notowania akcji

czwartek, 17:04 czwartek, 17:04 czwartek, 17:04
KGHM 146,7500 2,84%
PKOBP 48,1400 0,92%
PEKAO 135,0000 1,69%
ALLEGRO 36,4000 -3,14%
PKNORLEN 73,8000 -0,89%
DINOPL 317,7000 -6,70%
PZU 36,7800 2,74%
JSW 39,8300 5,37%
TSGAMES 251,0000 4,58%
CDPROJEKT 175,4000 1,32%
JSW 39,83 5,37%
CDPROJEKT 175,40 1,32%
KGHM 146,75 2,84%
ALLEGRO 36,40 -3,14%
PKNORLEN 73,80 -0,89%
TSGAMES 251,00 4,58%
MABION 43,75 -2,78%
MERCATOR 71,30 -2,03%
ASBIS 17,40 0,58%
PZU 36,78 2,74%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 8,6% XII 2021
PKB rdr 5,3% III kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% XII 2021
Przeciętne wynagrodzenie 6 644,39 zł XII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 16,7% XII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.