Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 0,0485 euro na akcję.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zatwierdzenia dokooptowanego członka RN, odwołania i powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka zarządu, powołania członka RN oraz zmian w statucie.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 0,0485 euro na akcję.

Środa
GPW
Wezwania

Początek I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 167.500 akcji serii A1, 25.923 akcji serii B, 4.372 akcji serii C.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Splity

Split akcji w stosunku 1:10.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021, w wysokości 0,24 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z dnia 31 maja 2021 r. oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia kooptacji członka RN oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka RN, zmiany w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.707.845 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie zapisów na akcje w ramach I transzy.

Splity

Split akcji w stosunku 1:5.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w RN oraz zmiany statutu.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

CDA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. przejścia przez spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021 oraz za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 221,76 31,09 (1,42%) 16:41
DAX 15 769,81 389,02 (2,53%) 16:34
SP500 4 683,78 92,11 (2,01%) 16:35
FTSE 7 333,77 101,49 (1,40%) 16:34
CAC 7 050,83 185,05 (2,70%) 16:34

Notowania akcji

dzisiaj, 16:26 dzisiaj, 16:26 dzisiaj, 16:26
ALLEGRO 37,2050 7,14%
PKOBP 44,8500 -0,40%
KGHM 147,6500 5,84%
PZU 37,4300 2,13%
PEKAO 119,8500 1,40%
CDPROJEKT 185,0000 0,54%
PKNORLEN 76,2000 3,59%
DINOPL 336,5000 -0,15%
PGNIG 5,8720 1,03%
JSW 42,2000 4,20%
ALLEGRO 37,20 7,14%
CDPROJEKT 185,00 0,54%
MERCATOR 111,00 -2,07%
JSW 42,20 4,20%
KGHM 147,65 5,84%
BIOMEDLUB 4,79 -2,35%
MABION 74,90 5,79%
PKNORLEN 76,20 3,59%
PZU 37,43 2,13%
ASBIS 22,40 5,16%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 7,7% XI 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,6% IX 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 841,16 zł IX 2021
Produkcja przemysłowa rdr 7,8% X 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.