Kalendarium rynków


-
Niedziela
Poniedziałek
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Zygmunta Solorza.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.392.701 akcji serii A.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 3.685.650 akcji serii E, 41.779.061 akcji serii G, 3.413.620 akcji serii H, 5.707.000 akcji serii I.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,77 zł na akcję.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmian wynagrodzenia członków RN oraz zmiany w składzie RN.

WZA

NWZA ws. utworzenia Programu Motywacyjnego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu, zmiany Polityki Wynagrodzeń, zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu RN i in.

WZA

NWZA ws. uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru i in.

WZA

NWZA ws. połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu jako spółką przejmującą ze spółką zależną Apator Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółką przejmowaną.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 13 NWZ z 6 listopada 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji programu motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,77 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany w statucie oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem należących do spółki udziałów i akcji w spółkach zależnych.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 304,62 -12,32 (-0,53%) 10:11
DAX 15 753,50 -56,22 (-0,36%) 10:07
SP500 4 532,76 -44,35 (-0,97%) 19.01
FTSE 7 565,00 -24,66 (-0,32%) 10:07
CAC 7 133,28 -39,70 (-0,55%) 10:07

Notowania akcji

dzisiaj, 9:56 dzisiaj, 9:56 dzisiaj, 9:56
TSGAMES 323,0000 -9,01%
KGHM 150,0000 -0,03%
ALLEGRO 40,5000 0,75%
CDPROJEKT 190,5000 1,47%
MERCATOR 90,6000 -8,48%
LPP 17260,0000 -1,37%
CCC 91,2000 -1,70%
PKOBP 47,0400 -0,74%
PGE 7,8520 1,71%
PKNORLEN 79,9000 -1,19%
CDPROJEKT 190,58 1,51%
JSW 40,85 -0,27%
BIOMEDLUB 4,81 1,03%
ALLEGRO 40,55 0,86%
KGHM 150,10 0,03%
PGE 7,88 2,07%
MERCATOR 90,30 -8,79%
ASBIS 18,08 0,44%
MABION 56,50 1,99%
PKNORLEN 79,56 -1,61%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 8,6% XII 2021
PKB rdr 5,3% III kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% XI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 917,15 zł X 2021
Produkcja przemysłowa rdr 15,2% XI 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.