Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

WZA

NWZA ws. przyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęcia polityki dot. zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu i RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz zmiany Polityki Różnorodności Global Cosmed S.A.

GPW
Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,17 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką OT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

GPW
WZA

NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów spółki i kluczowych współpracowników na lata 2021 – 2024, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 22 WZA z 6 lipca 2021 roku, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

LPP
Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 225 zł na akcję.

PZU
Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 22 lipca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki, przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2022-2024 i in.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez International Personal Finance plc.

WZA

NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia pana Piotra Liszcza - członka RN delegowanego do pełnienia obowiązków członka zarządu począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na wniosek zarządu w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na aktywach spółki.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 148.131.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Niedziela
GPW
FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

-

Indeksy

WIG20 2 453,98 -5,52 (-0,22%) 15.10
DAX 15 587,36 124,64 (0,81%) 15.10
SP500 4 471,37 33,11 (0,75%) 15.10
FTSE 7 234,03 26,32 (0,37%) 15.10
CAC 6 727,52 42,31 (0,63%) 15.10

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 46,0900 -2,14%
ALLEGRO 50,6900 -0,57%
CDPROJEKT 188,1200 -5,94%
KGHM 168,2000 0,48%
PEKAO 123,5000 0,16%
PKNORLEN 90,6000 1,46%
PZU 39,6500 -1,86%
DINOPL 360,0000 2,95%
JSW 56,2600 2,55%
PGE 10,4000 3,48%
MERCATOR 155,50 -2,93%
CDPROJEKT 188,12 -5,94%
JSW 56,26 2,55%
MABION 80,70 1,51%
BUMECH 28,80 8,68%
ALLEGRO 50,69 -0,57%
KGHM 168,20 0,48%
PKNORLEN 90,60 1,46%
BIOMEDLUB 9,55 -1,55%
PZU 39,65 -1,86%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,9% IX 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 843,75 zł VIII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 13,2% VIII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.