Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok 2020/2021.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką QUASU Sp. z o.o., wyboru członków RN, zmian w statucie oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

NWZA ws. pokrycia straty za rok 2019 oraz pokrycia straty za rok 2020.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 i lata poprzednie.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

WZA

NWZA ws. uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru i in.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Środa
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Xebia Consultancy Services B.V.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie straty z lat przeszłych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, odwołania i wyboru członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,21 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN, pokrycia straty za rok 2020, objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21.06.2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu, stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN i in.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 0,022 GBP na akcję.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 272,52 -60,49 (-2,59%) 17:15
DAX 15 134,45 -355,72 (-2,30%) 17:23
SP500 4 363,35 -69,64 (-1,57%) 17:23
FTSE 6 905,16 -58,48 (-0,84%) 17:23
CAC 6 457,25 -112,94 (-1,72%) 17:23

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
KGHM 159,0000 -5,16%
JSW 49,7500 -8,55%
PZU 36,3500 -3,63%
PKNORLEN 74,2200 -2,44%
PKOBP 41,1900 -2,65%
DINOPL 347,1000 4,55%
CDPROJEKT 184,4200 -5,43%
ALLEGRO 62,3700 -2,93%
PEKAO 99,4200 -3,80%
LPP 14550,0000 0,76%
JSW 49,75 -8,55%
CDPROJEKT 184,42 -5,43%
MABION 79,50 2,32%
MERCATOR 156,00 -6,08%
DRAGOENT 83,32 44,90%
BIOMEDLUB 9,45 -2,07%
PZU 36,35 -3,63%
KGHM 159,00 -5,16%
PKNORLEN 74,22 -2,44%
ASBIS 25,75 -5,50%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,5% VIII 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 843,75 zł VIII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 13,2% VIII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.