Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,72 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.

Środa
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 9,61 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.

WZA

NWZA ws. odwołania oraz powołania członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

TXM
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Piątek
GPW

NWZA ws. dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

MCI
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Karbon 2 Sp. z o.o.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz odwołania członka RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 333,01 -24,27 (-1,03%) 17.09
DAX 15 490,17 -161,58 (-1,03%) 17.09
SP500 4 432,99 -40,76 (-0,91%) 17.09
FTSE 6 963,64 -63,84 (-0,91%) 17.09
CAC 6 570,19 -52,40 (-0,79%) 17.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 195,0000 -0,69%
KGHM 167,6500 -1,93%
PKNORLEN 76,0800 -1,32%
ALLEGRO 64,2500 2,44%
DINOPL 332,0000 -0,75%
PKOBP 42,3100 -2,33%
PZU 37,7200 -0,92%
JSW 54,4000 2,91%
LPP 14440,0000 -1,16%
PEKAO 103,3500 -2,13%
JSW 54,40 2,91%
CDPROJEKT 195,00 -0,69%
MERCATOR 166,10 -1,28%
MABION 77,70 8,07%
BIOMEDLUB 9,65 -0,41%
PZU 37,72 -0,92%
KGHM 167,65 -1,93%
PKNORLEN 76,08 -1,32%
BOGDANKA 37,75 -4,55%
GETINOBLE 0,49 1,24%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,5% VIII 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 802,42 zł VI 2021
Produkcja przemysłowa rdr 9,8% VII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.