Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M i N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

FMG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,91 zł na akcję.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,91 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2021 w wysokości 0,10 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 290.600 akcji serii B oraz 50.000 akcji serii D.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Karbon 2 Sp. z o.o.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Xebia Consultancy Services B.V.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

VRG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat spółki z lat ubiegłych oraz podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.

WZA

NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2021 w wysokości 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartałpółrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2020 roku z kapitału zapasowego.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 278,11 5,59 (0,25%) 17:15
DAX 15 348,53 216,47 (1,43%) 17:37
SP500 4 362,87 5,14 (0,12%) 20:15
FTSE 6 980,98 77,07 (1,12%) 17:36
CAC 6 552,73 96,92 (1,50%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
KGHM 155,7500 -2,04%
JSW 48,7400 -2,03%
ALLEGRO 62,4200 0,08%
PZU 36,6300 0,77%
PKOBP 41,2900 0,24%
CDPROJEKT 184,8000 0,21%
PEKAO 100,7500 1,34%
PKNORLEN 75,0600 1,13%
DINOPL 343,6000 -1,01%
LPP 14580,0000 0,21%
JSW 48,74 -2,03%
CDPROJEKT 184,80 0,21%
MABION 75,90 -4,53%
KGHM 155,75 -2,04%
MERCATOR 157,20 0,77%
PZU 36,63 0,77%
DRAGOENT 107,40 28,90%
PKNORLEN 75,06 1,13%
BIOMEDLUB 9,52 0,74%
BOGDANKA 33,90 -1,02%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,5% VIII 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 843,75 zł VIII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 13,2% VIII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.