Kalendarium rynków


-
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 268.558 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

PHN
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

DCD
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

CMI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

KME
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

ARI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

H4F
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

BPC
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

BVT
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

PIK
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

IDH
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

M4B
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

PHN
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zaopiniowania sprawozdania RN o wynagrodzeniach członków zarządu i RN.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 212.550 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Środa
GPW
MOL
Dywidendy

Wypłata dywidendy 95,02 HUF na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego z 2,70 zł na 3,25 zł za sztukę.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały ZWZ nr 19 z 13 czerwca 2017 r, zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki oraz zmiany uchwały ZWZ nr 07/30.06.2021 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za 2020 r.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji serii A, 90.911 akcji serii C, 3.060.000 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i kończący się w dniu 31 marca 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 169.657 akcji serii G oraz 251.000 akcji serii H.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.989 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie użytkowania wieczystego.

WZA

ZWZA

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Prawa poboru

Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej na koniec roku obrotowego 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Sobota
-

Indeksy

WIG20 2 286,73 14,21 (0,63%) 14:33
DAX 15 337,65 205,59 (1,36%) 14:31
SP500 4 357,73 -75,26 (-1,70%) 20.09
FTSE 6 983,45 79,54 (1,15%) 14:31
CAC 6 545,36 89,55 (1,39%) 14:31

Notowania akcji

dzisiaj, 14:18 dzisiaj, 14:18 dzisiaj, 14:18
JSW 49,9600 0,42%
PZU 36,8000 1,24%
KGHM 162,4000 2,14%
CDPROJEKT 185,1200 0,38%
ALLEGRO 62,9100 0,87%
PKOBP 41,2500 0,15%
PEKAO 101,0500 1,64%
PKNORLEN 75,4000 1,59%
DINOPL 344,7000 -0,69%
LPP 14570,0000 0,14%
JSW 49,96 0,42%
CDPROJEKT 185,12 0,38%
MABION 77,00 -3,14%
KGHM 162,40 2,14%
MERCATOR 156,20 0,13%
PZU 36,80 1,24%
DRAGOENT 107,00 28,42%
PKNORLEN 75,40 1,59%
BIOMEDLUB 9,56 1,14%
BOGDANKA 34,80 1,61%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,5% VIII 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 843,75 zł VIII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 13,2% VIII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.