Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia wynikiem finansowym za 2020r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Wtorek
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 i I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. kontynuacji działania spółki w rozumieniu art. 397 ksh, przyjęcia do wiadomości „Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.” oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o. i Bruno Hangartnera.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.

M4B
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 19,71 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CPD spółka akcyjna.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.

APS
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyboru członka RN na wakujące miejsce, ustalenia wynagrodzenia członków RN, ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na GPW.

Piątek
GPW
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,53 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz przyjęcia Polityki różnorodności wobec RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

APS
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Sobota
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.

ARI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 417,09 -10,26 (-0,42%) 22.10
DAX 15 542,98 70,42 (0,46%) 22.10
SP500 4 544,90 -4,88 (-0,11%) 22.10
FTSE 7 204,55 14,25 (0,20%) 22.10
CAC 6 733,69 47,52 (0,71%) 22.10

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
ALLEGRO 50,3500 1,76%
KGHM 162,1500 1,28%
PKNORLEN 86,4400 -1,32%
PEKAO 123,2500 -0,68%
JSW 52,0000 0,78%
CDPROJEKT 184,2800 1,81%
DINOPL 368,2000 -1,55%
PKOBP 45,9800 -0,97%
BUMECH 28,8000 13,83%
PZU 39,0800 -1,56%
CDPROJEKT 184,28 1,81%
JSW 52,00 0,78%
MERCATOR 109,00 5,62%
MABION 71,80 5,43%
BUMECH 28,80 13,83%
KGHM 162,15 1,28%
ASBIS 22,20 -9,02%
PKNORLEN 86,44 -1,32%
ALLEGRO 50,35 1,76%
BIOMEDLUB 9,32 2,62%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,9% IX 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,6% IX 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 841,16 zł IX 2021
Produkcja przemysłowa rdr 8,8% IX 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.