Kalendarium rynków


-
Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia starty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Niedziela
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2020 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej – Alda Poland sp. z o.o., zmian w składzie RN, zmiany nazwy spółki, zmiany siedziby spółki i zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz niewypłacania dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości dywidendy 0,62 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.

CCS
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

VRG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

CEZ
WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki w związku z osiągniętą stratą w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.

LUG
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2020.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

CFG
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2020).

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

PGE
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.

GTC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 i terminów dywidendy.

BPX
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

LPP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 01.02.2020-31.01.2021 oraz przeznaczenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty przeniesionej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku netto za rok 2020 na wypłatę dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z MSR/MSSF.

WZA

ZWZA ws. m.in. użycia kapitału zapasowego, podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

IMS
WZA

ZWZA ws. m.in. zysku netto za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

PHN
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczenia kapitału zapasowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. zagospodarowana zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok oraz dalszego istnienia spółki.

CMI
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

SFD
WZA

ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2020 roku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia straty z okresów poprzedzających rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę aktywów o znacznej wartości.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,53 zł na akcję.

TIM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.

CCS
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

MCI
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.478.825 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem spółki Private Equity Managers S.A. (spółka przejmowana) ze spółką MCI Capital ASI S.A. (spółka przejmująca).

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

Środa
GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 oraz podziału (splitu) akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

TIM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

ELQ
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.

OAT
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA

BPC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020, nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz podziału (splitu) akcji spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,42 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia w trybie art. 397 k.s.h.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

VEE
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 20,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,53 zł na akcję.

Wyniki spółek

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2020.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

TXM
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020, dalszego istnienia spółki, scalenia (resplitu / połączenia) akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z ubiegłych lat oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,79 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, wypłaty dywidendy oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędów.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

CFI
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 12,74 zł na akcję.

KBJ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

BVT
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020 r. i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

IDH
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

VCP
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

S4E
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

PIK
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

OEX
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

IU
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

MSM
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 i połączenia Erato Energy ASI S.A. oraz Erato Energy Sp. z o.o.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym oraz podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Czwartek
GPW
Rynek pierwotny

Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

CEZ
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 52 CZK na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

NWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

INC
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,79 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 111.111 akcji serii B, 128.889 akcji serii C.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.

INC
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

CEZ
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 52 CZK na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 11 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.

-

Indeksy

WIG20 2 273,61 15,88 (0,70%) 14:21
DAX 15 641,05 85,97 (0,55%) 14:15
SP500 4 423,15 35,99 (0,82%) 03.08
FTSE 7 128,05 22,33 (0,31%) 14:15
CAC 6 744,41 20,60 (0,31%) 14:15

Notowania akcji

dzisiaj, 14:06 dzisiaj, 14:06 dzisiaj, 14:06
PEKAO 98,3400 3,41%
KGHM 197,1000 0,41%
PZU 38,0500 2,01%
CDPROJEKT 174,2000 -0,75%
ALLEGRO 66,3000 -1,22%
PKNORLEN 74,4000 0,98%
PKOBP 38,1800 1,46%
ALIOR 37,8500 -0,92%
LPP 14420,0000 -1,10%
DINOPL 311,5000 -0,61%
CDPROJEKT 174,20 -0,75%
MERCATOR 206,40 1,88%
BIOMEDLUB 8,49 2,12%
PKNORLEN 74,40 0,98%
XTB 13,10 2,50%
MABION 62,00 0,81%
BOWIM 12,15 -5,08%
JSW 33,70 0,24%
PZU 38,05 2,01%
ALIOR 37,85 -0,92%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,0% VII 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,9% VI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 802,42 zł VI 2021
Produkcja przemysłowa rdr 18,4% VI 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.