Kalendarium rynków


-
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
GPW
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz podziału (splitu) akcji.

WZA

NWZA ws. wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu IV kwartał 2020 roku.

CCS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 111.697.782 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję.

R22
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

KCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii N, z pozbawieniem prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,74 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.

SFD
Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto „PHARMENA” S.A. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok, przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

CNT
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

ZUE
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

PBG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

CCC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Polish Enterprise Funds po cenie 24,50 zł za akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokrycia straty za rok 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,55 zł na akcję.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.

INC
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

SFD
Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,74 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.

BOS
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego (pokrycia straty) za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

APS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

BIK
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020 oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków za lata poprzednie.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Czwartek
GPW
Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

ERG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2020r.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia wynikiem finansowym za 2020r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

MFO
Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020, dalszego istnienia spółki, podziału (splitu) wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowy 2020.

KGL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 291.667 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B, 4.000.000 akcji serii D.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.734.798 akcji zwykłych na okaziciela serii R.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

JSW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020, tj. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz wycofania akcji z obrotu na NC.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

EC2
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.

KGL
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,97 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 rok.

-

Indeksy

WIG20 2 333,01 -24,27 (-1,03%) 17.09
DAX 15 490,17 -161,58 (-1,03%) 17.09
SP500 4 432,99 -40,76 (-0,91%) 17.09
FTSE 6 963,64 -63,84 (-0,91%) 17.09
CAC 6 570,19 -52,40 (-0,79%) 17.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 195,0000 -0,69%
KGHM 167,6500 -1,93%
PKNORLEN 76,0800 -1,32%
ALLEGRO 64,2500 2,44%
DINOPL 332,0000 -0,75%
PKOBP 42,3100 -2,33%
PZU 37,7200 -0,92%
JSW 54,4000 2,91%
LPP 14440,0000 -1,16%
PEKAO 103,3500 -2,13%
CDPROJEKT 195,00 -0,69%
JSW 54,40 2,91%
MABION 77,70 8,07%
MERCATOR 166,10 -1,28%
PZU 37,72 -0,92%
KGHM 167,65 -1,93%
BIOMEDLUB 9,65 -0,41%
PKNORLEN 76,08 -1,32%
BOGDANKA 37,75 -4,55%
GETINOBLE 0,49 1,24%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,5% VIII 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 802,42 zł VI 2021
Produkcja przemysłowa rdr 9,8% VII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.