Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 euro na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,92 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,432 euro na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji na kapitał zapasowy.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020r. oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.

KGL
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

NWZA ws. m.in. powołania członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,432 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

MFO
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

R22
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

DGA
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

MFO
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Piątek
GPW
CCC
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. umowy kredytowej.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

R22
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 500 akcji serii D, 50.202.137 akcji serii J, 5.000.000 akcji serii K.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, w tym rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz wyboru członka do RN.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 224,67 -12,22 (-0,55%) 11.06
DAX 15 693,27 122,05 (0,78%) 11.06
SP500 4 247,44 8,26 (0,19%) 11.06
FTSE 7 134,06 45,88 (0,65%) 11.06
CAC 6 600,66 54,17 (0,83%) 11.06

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 185,8000 6,78%
KGHM 197,8500 0,23%
PKOBP 39,8600 -0,67%
PZU 38,2700 -0,83%
PEKAO 98,1200 -0,97%
PKNORLEN 81,3400 -1,74%
DINOPL 264,4000 -2,69%
ALLEGRO 58,3000 -0,17%
PGNIG 6,4160 -0,16%
LOTOS 54,0200 0,15%
CDPROJEKT 185,80 6,78%
MABION 82,20 0,24%
PZU 38,27 -0,83%
MERCATOR 234,00 0,00%
PKNORLEN 81,34 -1,74%
JSW 35,52 2,04%
BIOMEDLUB 9,85 -0,30%
ASBIS 21,40 -3,60%
CIGAMES 1,71 -2,89%
PEKAO 98,12 -0,97%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,8% V 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 6,3% IV 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 805,72 zł IV 2021
Produkcja przemysłowa rdr 44,5% IV 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.