Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,92 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 euro na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,432 euro na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020r. oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji na kapitał zapasowy.

KGL
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Środa
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy.

R22
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

NWZA ws. m.in. powołania członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F.

MFO
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,432 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

MFO
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

DGA
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

Piątek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 500 akcji serii D, 50.202.137 akcji serii J, 5.000.000 akcji serii K.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

R22
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

CCC
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. umowy kredytowej.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, w tym rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz wyboru członka do RN.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 272,36 14,63 (0,65%) 10:11
DAX 15 618,05 62,97 (0,40%) 10:07
SP500 4 423,15 35,99 (0,82%) 03.08
FTSE 7 122,55 16,83 (0,24%) 10:07
CAC 6 746,78 22,97 (0,34%) 10:07

Notowania akcji

dzisiaj, 9:59 dzisiaj, 9:59 dzisiaj, 9:59
KGHM 199,0500 1,40%
CDPROJEKT 177,1000 0,90%
PEKAO 96,7400 1,72%
PKNORLEN 74,0400 0,49%
PZU 37,8100 1,37%
ALIOR 37,2900 -2,38%
ALLEGRO 66,7700 -0,52%
DINOPL 312,5000 -0,29%
PKOBP 37,8600 0,61%
JSW 34,0800 1,37%
CDPROJEKT 177,10 0,90%
MERCATOR 204,00 0,69%
BIOMEDLUB 8,40 1,03%
PKNORLEN 74,04 0,49%
XTB 13,02 1,88%
MABION 62,20 1,14%
BOWIM 12,60 -1,56%
JSW 34,08 1,37%
PZU 37,81 1,37%
ALIOR 37,29 -2,38%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,0% VII 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,9% VI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 802,42 zł VI 2021
Produkcja przemysłowa rdr 18,4% VI 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.