Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, odwołania i powołania członków RN, zmian w składzie RN oraz wynagrodzeń członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wtorek
GPW
PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,55 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.653.384 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do odbioru na GPW 35.240 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

SFD
WZA

NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.230.770 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 575.000.000 akcji spółki.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 euro na akcję.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

VRG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

JWA
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 5.663.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,62 euro na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 USD na akcję.

WZA

NWZA ws. wycofania z obrotu akcji dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na NC oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

MFO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 7,62 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2021 w wysokości 0,07 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r. i za lata ubiegłe.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

EC2
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

PIK
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 44,57 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

-

Indeksy

WIG20 2 233,70 13,17 (0,59%) 23.06
DAX 15 456,39 -179,94 (-1,15%) 23.06
SP500 4 241,84 -4,60 (-0,11%) 23.06
FTSE 7 074,06 -15,95 (-0,22%) 23.06
CAC 6 551,07 -60,43 (-0,91%) 23.06

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
CDPROJEKT 178,0000 0,12%
KGHM 189,5000 2,46%
ALLEGRO 60,2500 3,43%
PKNORLEN 79,7000 0,28%
PKOBP 40,1300 -0,57%
PEKAO 98,9400 -0,02%
PZU 38,2000 -0,47%
DINOPL 272,8000 -0,80%
ALIOR 36,1000 4,31%
JSW 34,8800 4,15%
CDPROJEKT 178,00 0,12%
MABION 79,00 2,60%
BIOMEDLUB 9,58 -0,48%
MERCATOR 234,00 -2,82%
JSW 34,88 4,15%
PKNORLEN 79,70 0,28%
PZU 38,20 -0,47%
KGHM 189,50 2,46%
ASBIS 21,45 2,14%
LOTOS 55,40 0,36%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% V 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 6,3% IV 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 637,34 zł V 2021
Produkcja przemysłowa rdr 29,8% V 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.