Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,0275 euro na akcję.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,0275 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

WZA

NWZA ws. połączenia INTROL Spółka Akcyjna i PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.

CDA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,67 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 0,20 USD za akcję tj. łącznie 11.100.000 USD.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,67 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B oraz 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 16 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 5.000 akcji serii F oraz 5.000 akcji serii G.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwał nr 22 i 23 ZWZ z 5 lipca oraz zmiany statutu.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów dla inwestorów indywidualnych.

Piątek
GPW
CFG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2020 oraz kontynuowania istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 19.885 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 27.995 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

BIK
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 220,68 9,10 (0,41%) 18.06
DAX 15 448,04 -279,63 (-1,78%) 18.06
SP500 4 166,45 -55,41 (-1,31%) 18.06
FTSE 7 017,47 -135,96 (-1,90%) 18.06
CAC 6 569,16 -97,10 (-1,46%) 18.06

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 178,9500 0,85%
PKNORLEN 78,5200 -3,54%
PKOBP 40,5000 0,37%
ALLEGRO 60,0500 1,62%
CDPROJEKT 183,8600 1,58%
PEKAO 99,3600 0,47%
PZU 38,5200 -0,54%
PGNIG 6,7000 1,36%
DINOPL 274,3000 1,89%
LPP 11980,0000 6,21%
CDPROJEKT 183,86 1,58%
PKNORLEN 78,52 -3,54%
MABION 76,00 -6,40%
BIOMEDLUB 9,90 0,20%
JSW 32,78 -2,35%
KGHM 178,95 0,85%
MERCATOR 227,50 0,84%
PZU 38,52 -0,54%
ASBIS 23,00 5,26%
MLSYSTEM 116,00 9,23%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% V 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 6,3% IV 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 637,34 zł V 2021
Produkcja przemysłowa rdr 44,5% IV 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.