Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Splity

Wymiana (scalenie) akcji bez wartości nominalnej.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.

WZA

NWZA ws. podziału akcji na okaziciela serii F, zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz zmiany składu RN.

Splity

Wymiana (scalenie) akcji bez wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. refinansowania przez spółkę zależną TP sp. z o.o. objęcia akcji spółki Trans Polonia S.A.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

Rynek pierwotny

Przydział akcji oferowanych.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 12 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 5 NWZ z 9 grudnia 2020 r.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

CDA
Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.312.524 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.001.300 akcji serii A oraz 70.050 akcji serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości dywidendy 0,63 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz NWZA ws. wycofania z obrotu akcji spółki i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

BOS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

PGO

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

INC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,0275 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

BIK
WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA

KCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje serii B w ofercie publicznej.

WZA

ZWZA

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

XTB
Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,79 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

PGO
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

APS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 30,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Damiana Fijałkowskiego, Grzegorza Zwolińskiego, Radosława Łapczyńskiego, Artura Błasika, Januarego Ciszewskiego.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

S4E
WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki IALBGR (IAG) pod nazwą SATIS (STS) w związku ze zmianą firmy.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok, raportu za 2018 rok, raportu za 2019 rok, raportów za I, II, III i IV kwartał 2019 roku, raportów za I, II, III i IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz połączenia spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, podziału akcji, zmiany firmy spółki i zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 047,36 43,32 (2,16%) 05.05
DAX 15 170,78 314,30 (2,12%) 05.05
SP500 4 167,59 2,93 (0,07%) 05.05
FTSE 7 039,30 116,13 (1,68%) 05.05
CAC 6 339,47 87,72 (1,40%) 05.05

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
KGHM 209,4000 5,97%
CDPROJEKT 161,5000 -4,39%
CCC 114,8000 13,27%
PKNORLEN 69,0600 2,89%
ALLEGRO 53,0100 -1,98%
LPP 10500,0000 10,70%
PKOBP 34,6600 1,88%
PZU 32,6800 1,81%
DINOPL 256,5000 4,74%
LOTOS 50,5000 4,30%
CDPROJEKT 161,50 -4,39%
BIOMEDLUB 9,87 -10,72%
MABION 53,80 -10,03%
MERCATOR 226,00 -3,67%
CCC 114,80 13,27%
ALLEGRO 53,01 -1,98%
JSW 29,46 1,59%
PKNORLEN 69,06 2,89%
PZU 32,68 1,81%
ASBIS 20,40 3,03%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,3% IV 2021
PKB rdr -2,8% IV kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,4% III 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 929,05 zł III 2021
Produkcja przemysłowa rdr 18,9% III 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.