Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.757.075 akcji serii B, 82.449 akcji serii C, 97.051 akcji serii D, 26.925 akcji serii F, 52.354 akcji serii H, 9.082 akcji serii I, 84.143 akcji serii J, 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

XTB
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,79 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

NWZA ws. połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. i zmian w RN.

MCI
WZA

NWZA ws. połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A., podwyższenia kapitału zakładowego MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A., zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. oraz użycia kapitału zapasowego i przeznaczenia akcji własnych MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. na potrzeby połączenia.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

CDA
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.010.509 akcji serii B1 i 3.342 akcje serii C1.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 180.000 akcji serii A, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 205.000 akcji serii D, 72.500 akcji serii E, 273.000 akcji serii F, 150.000 akcji serii G, 215.000 akcji serii L.

XTB
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,79 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

CDA
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany statutu oraz zmiany polityki wynagrodzeń zarządu i RN.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 16 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A i 7.500 akcji serii B.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. ewentualnego określenia liczby członków RN nowej kadencji odmiennie od liczby członków RN poprzedniej kadencji, dokonania wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków do indywidualnego nadzoru, uzupełniającego powołania członków RN, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

H4F
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m. in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, wyrażenia zgody na nabywanie przez bank akcji własnych i in.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 16 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.698 akcji serii G.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii AC, 80.000 akcji serii AD.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 128,49 35,69 (1,71%) 17:15
DAX 15 396,62 -20,02 (-0,13%) 17:37
SP500 4 155,64 -18,21 (-0,44%) 20:31
FTSE 7 032,85 -10,76 (-0,15%) 17:36
CAC 6 367,35 -17,79 (-0,28%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
CDPROJEKT 171,7200 4,15%
ALLEGRO 55,6100 6,13%
PKOBP 35,3300 2,58%
PKNORLEN 76,4600 0,00%
KGHM 214,1000 0,99%
PEKAO 88,8000 4,20%
PZU 34,7500 1,02%
PGNIG 6,5000 3,73%
CCC 123,8000 -0,20%
DINOPL 272,0000 0,22%
CDPROJEKT 171,72 4,15%
BIOMEDLUB 9,87 -3,22%
PKNORLEN 76,46 0,00%
MERCATOR 244,40 -0,97%
MABION 45,70 -7,11%
PZU 34,75 1,02%
KGHM 214,10 0,99%
ALLEGRO 55,61 6,13%
ASBIS 23,85 -1,04%
JSW 31,45 1,78%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,3% IV 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 6,3% IV 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 929,05 zł III 2021
Produkcja przemysłowa rdr 18,9% III 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.