Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, podwyższenia kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. poprzez emisję akcji serii K, zmiany statutu ArtP Capital S.A. oraz zmiany składu RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zatwierdzenia regulaminu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN pełniących funkcję przewodniczącego RN oraz przewodniczącego Komitetu Audytu, wynagrodzenia pozostałych członków RN oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje serii K.

WZA

NWZA ws. zmiany par. 5 ust. 1 i par. 13 ust. 1 statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 39.378.928 akcji serii D, 2.000.000 akcji serii E, 15.062.807 akcji serii G, 9.400.000 akcji serii H1, 35.000.000 akcji serii I, 6.000.000 akcji serii K, 1.000.000 akcji serii L5.

Wtorek
GPW
BOS
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w lub indeksowaną do waluty obcej, zmian w statucie, powołania członka/ów RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

PEP
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 84.176 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

WZA

NWZA ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu niezależnego członka RN Wiesława Mariusza Różackiego w związku z jego śmiercią oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych.

IU
WZA

NWZA ws. połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

WZA

NWZA ws. m.in. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 26/2018 ZWZA z 6 czerwca 2018 r., powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków RN.

Piątek
GPW
BIK
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 987,76 -11,23 (-0,56%) 20.04
DAX 15 129,51 -238,88 (-1,55%) 20.04
SP500 4 134,94 -28,32 (-0,68%) 20.04
FTSE 6 859,87 -140,21 (-2,00%) 20.04
CAC 6 165,11 -131,58 (-2,09%) 20.04

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
CDPROJEKT 173,0000 -2,54%
ALLEGRO 55,0000 -2,17%
PZU 32,1200 -0,68%
PKNORLEN 66,2000 -0,09%
MERCATOR 308,5000 -8,70%
PKOBP 33,0300 0,49%
KGHM 196,9500 -0,88%
PGNIG 6,9360 0,23%
PEKAO 76,0000 0,03%
DINOPL 257,3000 0,08%
CDPROJEKT 173,00 -2,54%
BIOMEDLUB 11,85 -4,74%
MLSYSTEM 136,00 -7,73%
MERCATOR 308,50 -8,70%
MABION 74,00 -0,40%
JSW 32,00 -3,12%
XTB 16,66 2,27%
PKNORLEN 66,20 -0,09%
PZU 32,12 -0,68%
KGHM 196,95 -0,88%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% III 2021
PKB rdr -2,8% IV kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,4% III 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 568,82 zł II 2021
Produkcja przemysłowa rdr 2,7% II 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.