Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii V, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki zależnej Summa Linguae Romania SRL oraz wyrażenia zgody na zbycie udziałów Exfluency GmbH.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii I, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do nabycia akcji własnych spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 26,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Leszka Piczaka, Roberta Siwca, Zbigniewa Czapkę, Roberta Duszkiewicza, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca oraz Interminex Handelsgesellschaft.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 5.000.000 akcji serii D oraz 990.000 akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez ABC Medicover Holdings B.V. po cenie 13,08 zł za akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii F, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmian statutu oraz zniesienia uprawnień osobistych akcjonariuszy.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z częściowym wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę na jej rzecz umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem RN.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 97.180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Odwołanie oferty publicznej akcji serii K.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnych wyników finansowych za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 505.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 23.524.875 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu IV kwartał 2020 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 008,33 -3,63 (-0,18%) 16:05
DAX 15 254,25 45,10 (0,30%) 16:03
SP500 4 152,01 27,35 (0,66%) 16:03
FTSE 6 989,45 49,87 (0,72%) 16:03
CAC 6 231,43 22,85 (0,37%) 16:03

Notowania akcji

dzisiaj, 15:50 dzisiaj, 15:50 dzisiaj, 15:50
PKNORLEN 66,4000 1,22%
KGHM 199,2500 1,79%
PZU 32,5100 -1,60%
ALLEGRO 58,2400 -1,70%
CDPROJEKT 186,7400 0,53%
PGNIG 6,8520 1,54%
LOTOS 47,0300 -0,34%
PEKAO 75,3200 0,16%
MERCATOR 340,3000 -2,07%
LPP 8570,0000 -2,78%
CDPROJEKT 186,74 0,53%
BIOMEDLUB 12,78 0,63%
MABION 74,10 -2,76%
MERCATOR 340,30 -2,07%
PKNORLEN 66,40 1,22%
XTB 19,56 0,82%
JSW 32,23 0,09%
PGE 8,38 -0,59%
TAURONPE 3,17 -1,61%
KGHM 199,25 1,79%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% III 2021
PKB rdr -2,8% IV kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,4% III 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 536,8 zł I 2021
Produkcja przemysłowa rdr 2,7% II 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.