Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 podjętej w dniu 24 grudnia 2019 oraz wyrażenia zgody na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

IDH
Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marshall Nordic Limited.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.

VRG
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN, zmiany polityki wynagrodzeń dla członków zarządu oraz RN.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

IMS
WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego w następstwie umorzenia akcji własnych, upoważnienia zarządu do zakończenia nabywania akcji własnych spółki, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2021-2023 oraz zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego IV, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 5 maja 2020 roku, zmiany uchwał nr 9 i 11 WZ z 9.10.2020 roku, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii "N" i "I", zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 WZ z 9.10.2020 roku, zmiany statutu.

Środa
GPW
PGO
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez TDJ Equity II sp. z o.o. po cenie 1,45 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. przyjęcia zmian do polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA

BIK
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Koninklijke Bunge po cenie 66,30 zł za akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 650 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.080.908 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Piątek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.714.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału akcyjnego, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla zarządu spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

PGO
WZA

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

-

Indeksy

WIG20 1 989,73 7,33 (0,37%) 22.04
DAX 15 320,52 124,55 (0,82%) 22.04
SP500 4 134,98 -38,44 (-0,92%) 22.04
FTSE 6 938,24 42,95 (0,62%) 22.04
CAC 6 267,28 56,73 (0,91%) 22.04

Notowania akcji

czwartek, 17:04 czwartek, 17:04 czwartek, 17:04
MERCATOR 232,0000 -9,38%
PKNORLEN 66,9400 0,78%
ALLEGRO 56,2000 3,37%
CDPROJEKT 173,5000 0,52%
KGHM 197,6000 0,41%
PKOBP 32,9100 -1,14%
PGNIG 6,9280 -0,55%
DINOPL 250,2000 -0,36%
PZU 32,2000 0,31%
KERNEL 52,2000 6,53%
MERCATOR 232,00 -9,38%
CDPROJEKT 173,50 0,52%
BIOMEDLUB 11,50 4,55%
MABION 68,00 0,00%
JSW 31,07 0,55%
MLSYSTEM 143,40 2,43%
PKNORLEN 66,94 0,78%
XTB 16,50 -0,66%
ALLEGRO 56,20 3,37%
PZU 32,20 0,31%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% III 2021
PKB rdr -2,8% IV kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,4% III 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 929,05 zł III 2021
Produkcja przemysłowa rdr 18,9% III 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.