Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje serii D.

OAT
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 315.001 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 150.000 akcji serii A2, 178.000 akcji serii B, 78.600 akcji serii C, 180.000 akcji serii D.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 akcji zwykłej na okaziciela serii D.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Dzień wykupu akcji spółki przez Cordia International po cenie 3,55 zł za akcję.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w tym świadczącego usługi pośrednika rejestracyjnego, sponsora emisji oraz depozytariusza akcji w rozumieniu przepisów ustawy 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz zmian w statucie.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Annę Pielach.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Januarego Ciszewskiego.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Annę Pielach.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z udzieleniem spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.083.757 akcji zwykłych na okaziciela.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności wierzycieli będących stronami Umowy Pomiędzy Wierzycielami, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z członkami RN oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Maji Sp. z o.o. po cenie 1,08 zł za akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.000 akcji serii A oraz 3.750.000 akcji serii H.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C, 1.841.000 akcji serii D.

PGO
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

IDH
Splity

Scalenie akcji w stosunku 800:1.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

CDA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w trybie subskrypcji prywatnej, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części związanej z prowadzeniem działalności mediowej, zmiany firmy spółki, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN.

-

Indeksy

WIG20 1 975,11 -5,21 (-0,26%) 09.04
DAX 15 234,16 31,48 (0,21%) 09.04
SP500 4 128,80 31,63 (0,77%) 09.04
FTSE 6 915,75 -26,47 (-0,38%) 09.04
CAC 6 169,41 3,69 (0,06%) 09.04

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 184,3800 0,75%
PZU 33,2200 -2,55%
ALLEGRO 58,5000 4,15%
PEKAO 72,9800 0,30%
KGHM 192,1500 -3,54%
PKOBP 32,2200 -0,89%
PGNIG 6,4340 -0,25%
CYFRPLSAT 30,2000 0,73%
PKNORLEN 64,6200 0,03%
PGE 7,3340 1,19%
CDPROJEKT 184,38 0,75%
BIOMEDLUB 14,40 1,05%
MABION 76,20 3,25%
MERCATOR 356,00 -2,25%
ALLEGRO 58,50 4,15%
PZU 33,22 -2,55%
JSW 32,60 2,26%
PKNORLEN 64,62 0,03%
XTB 18,80 0,27%
MLSYSTEM 171,00 -2,29%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% III 2021
PKB rdr -2,8% IV kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,4% III 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 536,8 zł I 2021
Produkcja przemysłowa rdr 2,7% II 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.