Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021.

CFI
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 20 ZWZ z 30 czerwca 2019.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2020 roku w wysokości 0,15 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.582.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wyniki spółek

Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów trwałych.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz zmian w RN.

CTE
WZA

NWZA ws. zmian w RN.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki ZASTAL (ZST) pod nazwą PGFGROUP (PGV) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

RSY
WZA

NWZA ws. podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Przydział akcji oferowanych.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnych skonsolidowanych wyników za 2020 rok.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 63.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz wypłaty dywidendy.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 900 akcji serii G.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Piątek
GPW
IU
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

MSM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

VCP
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z Waffen Investments Ltd jako podmiotem zależnym od przewodniczącego RN oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do ustalenia pozostałych warunków, na jakich zostanie udzielona pożyczka.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2020 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

EC2
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

ARI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

VEE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

ELQ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Annę Pielach.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 939,59 -5,27 (-0,27%) 05.03
DAX 13 920,69 -135,65 (-0,97%) 05.03
SP500 3 841,94 73,47 (1,95%) 05.03
FTSE 6 630,52 -20,36 (-0,31%) 05.03
CAC 5 782,65 -48,00 (-0,82%) 05.03

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 63,7600 3,71%
ALLEGRO 64,0000 -1,14%
CDPROJEKT 232,0000 -1,28%
LOTOS 46,0000 6,14%
KGHM 185,2000 -0,48%
PKOBP 31,0900 0,45%
DINOPL 244,8000 0,16%
MABION 63,0000 6,42%
PZU 30,4400 -1,27%
PEKAO 71,4000 -1,16%
MABION 63,00 6,42%
CDPROJEKT 232,00 -1,28%
PKNORLEN 63,76 3,71%
MERCATOR 359,00 3,46%
BIOMEDLUB 8,80 -1,57%
LOTOS 46,00 6,14%
JSW 34,30 -3,76%
BRASTER 2,08 29,68%
ALLEGRO 64,00 -1,14%
POLIMEXMS 5,90 2,61%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,7% I 2021
PKB rdr -2,8% IV kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,5% I 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 536,8 zł I 2021
Produkcja przemysłowa rdr 0,9% I 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.