Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
CFG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Prawa poboru

Zakonczenie zapisów na akcje serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

CFI
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 20 ZWZ z 30 czerwca 2019.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2020 roku w wysokości 0,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów trwałych.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz zmian w RN.

CTE
WZA

NWZA ws. zmian w RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

RSY
Wyniki spółek

NWZA ws. podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany statutu.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnych skonsolidowanych wyników za 2020 rok.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

VCP
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z Waffen Investments Ltd jako podmiotem zależnym od przewodniczącego RN oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do ustalenia pozostałych warunków, na jakich zostanie udzielona pożyczka.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

VEE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

ELQ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

IU
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

MSM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 980,12 -43,62 (-2,16%) 19.01
DAX 13 815,06 -33,29 (-0,24%) 19.01
SP500 3 798,91 30,66 (0,81%) 19.01
FTSE 6 712,95 -7,70 (-0,11%) 19.01
CAC 5 598,61 -18,66 (-0,33%) 19.01

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
CDPROJEKT 248,2000 -2,09%
JSW 33,1000 -1,58%
PKOBP 30,2400 -1,85%
ALLEGRO 75,0000 -3,59%
PZU 31,0000 -3,12%
KGHM 195,6000 -2,25%
MERCATOR 387,0000 0,78%
PKNORLEN 60,6600 -1,69%
DINOPL 263,8000 0,69%
PEKAO 66,3400 -2,44%
MERCATOR 387,00 0,78%
CDPROJEKT 248,20 -2,09%
JSW 33,10 -1,58%
BIOMEDLUB 9,40 -6,93%
PKNORLEN 60,66 -1,69%
POLIMEXMS 4,96 -4,52%
BORUTA 1,09 -3,95%
PZU 31,00 -3,12%
XTB 20,20 2,02%
ALLEGRO 75,00 -3,59%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,3% XII 2020
PKB rdr -1,5% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,2% XII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 458,88 zł X 2020
Produkcja przemysłowa rdr 5,4% XI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.