Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu, w celu realizacji projektu inwestycyjnego, składników aktywów trwałych.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 podjętych w dniu 9 listopada 2020 r. na NWZA, wycofania akcji z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

WZA

NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności spółki tj. zmiany § 6 statutu.

ERS

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

LPP
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8406 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Semper Simul Foundation.

WZA

NWZA ws. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

WZA

NWZA ws. dokonania zmian w strukturze kapitału własnego spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN oraz nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla spółki i spółek powiązanych osobom lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 1.607.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

PGO
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Equity II sp. z o.o.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 547.232 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii B, 250.000 akcji serii C, 250.000 akcji serii D.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Środa
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.175 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

TIM
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 15/2020 ZWZ z 28 kwietnia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

BVT
WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 NWZ z 29 czerwca 2020 roku, zmiany uchwał nr 4/2020 i 5/2020 NWZ z 8 czerwca 2020 roku, zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Niemczech lub Austrii lub Szwajcarii.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.607.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

JSW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 508.781 akcji serii A oraz 235.682 akcji serii D.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,35 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2, H1 oraz I. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

Czwartek
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 66,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Koninklijke Bunge.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru) oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w wysokości 0,45 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.

SFD
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2019, w wysokości 14,98 zł na akcję.

Piątek
Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 273,81 -35,13 (-1,52%) 21.01
DAX 15 603,88 -308,45 (-1,94%) 21.01
SP500 4 397,94 -84,79 (-1,89%) 21.01
FTSE 7 494,13 -90,88 (-1,20%) 21.01
CAC 7 068,59 -125,57 (-1,75%) 21.01

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PEKAO 134,1000 -0,33%
KGHM 144,4500 -4,37%
ALLEGRO 39,0000 -3,08%
PKOBP 47,2800 -0,17%
PKNORLEN 77,7800 -3,69%
DINOPL 347,2000 3,55%
CDPROJEKT 186,0000 -2,11%
CCC 81,1000 -4,45%
LPP 16510,0000 0,06%
PZU 35,5900 -2,33%
MERCATOR 75,70 -13,19%
CDPROJEKT 186,00 -2,11%
CCC 81,10 -4,45%
JSW 38,65 -4,09%
ASBIS 17,52 2,22%
MABION 49,70 -9,47%
KGHM 144,45 -4,37%
TSGAMES 296,20 -6,56%
ALLEGRO 39,00 -3,08%
PKNORLEN 77,78 -3,69%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 8,6% XII 2021
PKB rdr 5,3% III kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,4% XI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 6 644,39 zł XII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 16,7% XII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.