Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,10 USD na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,06 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz powołania członków RN na nową kadencję.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 29 marca 2018 roku, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 19 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019 r., odwołania członka RN i powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN XI kadencji oraz zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 roku i wyznaczenia celów zarządczych.

WZA

NWZA ws. podziału (splitu) akcji, zmiany statutu, zmiany uchwał nr 13 i 14 NWZ z 6 listopada 2019 roku oraz zmian w składzie RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmian statutu.

Środa
GPW
Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji imiennych serii L, pozbawienia prawa poboru akcji serii L, emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, zmian statutu, zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Czwartek
GPW
PEP
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV i Mansa Investments.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. oraz pana Tomasza Czechowicza.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 6, 7, 8 i 9 NWZ z 13 sierpnia 2019 r., zmiany uchwały nr 3 i 4 NWZ z 27 stycznia 2020 r. oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na transakcję nabycia akcji własnych, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.

Piątek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 722.526.720 akcji zwykłych spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 16 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

LPP
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8406 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Semper Simul Foundation.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.

Sobota
GPW

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 275,80 18,07 (0,80%) 11:27
DAX 15 662,35 107,27 (0,69%) 11:23
SP500 4 423,15 35,99 (0,82%) 03.08
FTSE 7 132,25 26,53 (0,37%) 11:23
CAC 6 757,76 33,95 (0,50%) 11:23

Notowania akcji

dzisiaj, 11:12 dzisiaj, 11:12 dzisiaj, 11:12
PEKAO 98,4800 3,55%
PZU 38,1700 2,33%
KGHM 197,8500 0,79%
CDPROJEKT 174,6000 -0,52%
ALIOR 37,0000 -3,14%
PKNORLEN 74,2800 0,81%
PKOBP 38,0600 1,14%
ALLEGRO 66,3500 -1,15%
DINOPL 312,7000 -0,22%
LPP 14700,0000 0,82%
CDPROJEKT 174,60 -0,52%
MERCATOR 203,40 0,39%
BIOMEDLUB 8,42 1,27%
PKNORLEN 74,28 0,81%
XTB 13,06 2,19%
MABION 62,30 1,30%
BOWIM 12,25 -4,30%
JSW 34,01 1,16%
PZU 38,17 2,33%
ALIOR 37,00 -3,14%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,0% VII 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,9% VI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 802,42 zł VI 2021
Produkcja przemysłowa rdr 18,4% VI 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.