Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2019-30.06.2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

WZA

NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmiany firmy spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,80 zł na akcję.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmian w składzie RN, wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji premiowej akcji.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku, jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku, skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 352.112 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,80 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. ze spółką Vivid Games S.A. oraz połączenia spółki BOTE Sp. z o.o. ze spółką Vivid Games S.A.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

NWZA ws. połączenia Hydropress SE z Hydropress Operationas sp. z o.o.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. wypłaty zysku za 2019 rok z kapitału zapasowego spółki oraz zmiany uchwały nr 3 NWZ z 12 listopada 2018 r.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 921.500 akcji zwykłych na okaziciela.

Czwartek
GPW

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 421.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.

TXM
WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie wi skład indeksu sWIG80.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie z 3R Studio Mobile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 USD na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.522.705 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.534.624 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN, długości kadencji, zmian statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru..

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 220,68 9,10 (0,41%) 18.06
DAX 15 448,04 -279,63 (-1,78%) 18.06
SP500 4 166,45 -55,41 (-1,31%) 18.06
FTSE 7 017,47 -135,96 (-1,90%) 18.06
CAC 6 569,16 -97,10 (-1,46%) 18.06

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 178,9500 0,85%
PKNORLEN 78,5200 -3,54%
PKOBP 40,5000 0,37%
ALLEGRO 60,0500 1,62%
CDPROJEKT 183,8600 1,58%
PEKAO 99,3600 0,47%
PZU 38,5200 -0,54%
PGNIG 6,7000 1,36%
DINOPL 274,3000 1,89%
LPP 11980,0000 6,21%
CDPROJEKT 183,86 1,58%
BIOMEDLUB 9,90 0,20%
KGHM 178,95 0,85%
MABION 76,00 -6,40%
PKNORLEN 78,52 -3,54%
JSW 32,78 -2,35%
PZU 38,52 -0,54%
MERCATOR 227,50 0,84%
ASBIS 23,00 5,26%
MLSYSTEM 116,00 9,23%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% V 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 6,3% IV 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 637,34 zł V 2021
Produkcja przemysłowa rdr 44,5% IV 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.