Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy za I półrocze 2020 w wysokości 0,04 BGN na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.

Rynek pierwotny

Budowa księgi popytu na akcje serii E.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wtorek
GPW
GTC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

PHN
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.325 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) imiennych serii I, akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru, zmian w RN oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 8/24/06/2020 ZWZ z 24 czerwca 2020 roku w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018, połączenia GOBARTO S.A. ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz powołania RN VII Kadencji.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.

Czwartek
GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka S.A. poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.

WZA

NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego.

WZA

NWZA ws. powołania na X kadencję członka RN wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIGtech, WIG, WIG-Poland oraz WIG-telekomunikacja.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki, zmiany przedmiotu działalności, firmy i siedziby spółki, zmiany statutu oraz zmian w RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. potwierdzenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK S.A. Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu przy ul. Szybowej 7D oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki na rzecz podmiotu trzeciego, powołania obecnych członków zarządu na nową kadencję oraz zmian w składzie RN.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 2,53 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.609 akcji zwykłych na okaziciela.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Sobota
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,127 euro na akcję.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 243,82 19,15 (0,86%) 13:53
DAX 15 693,10 -0,17 (0,00%) 13:50
SP500 4 247,44 8,26 (0,19%) 11.06
FTSE 7 145,96 11,90 (0,17%) 13:50
CAC 6 599,51 -1,15 (-0,02%) 13:50

Notowania akcji

dzisiaj, 13:40 dzisiaj, 13:40 dzisiaj, 13:40
CDPROJEKT 187,2800 0,80%
PEPCO 43,3000 -0,69%
KGHM 197,4500 -0,20%
ALLEGRO 58,6200 0,55%
PEKAO 99,4000 1,30%
MABION 88,5000 7,66%
PKOBP 40,4400 1,46%
PKNORLEN 82,4400 1,35%
PZU 38,4800 0,55%
JSW 35,5000 -0,06%
CDPROJEKT 187,00 0,65%
MABION 89,30 8,64%
BIOMEDLUB 9,84 -0,08%
MERCATOR 233,20 -0,34%
JSW 35,44 -0,23%
PZU 38,50 0,60%
ASBIS 21,30 -0,47%
PKNORLEN 82,46 1,38%
CIGAMES 1,69 -1,17%
FARM51 74,00 -1,33%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,8% V 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 6,3% IV 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 805,72 zł IV 2021
Produkcja przemysłowa rdr 44,5% IV 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.