Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie ze spółką SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, spółką ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i spółką OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyboru członków RN.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii B wśród inwestorów instytucjonalnych.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 20.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 24 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie zapisów na akcje serii B wśród inwestorów indywidualnych.

CSY
WZA

NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian składu RN.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podziału (splitu) akcji, zmiany statutu, zmiany uchwał nr 13 i 14 NWZ z dnia 6 listopada 2019 roku.

WZA

NWZA ws. przyjęcia zmian do polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia wynagrodzenia wiceprzewodniczącego RN oraz powołania członka RN.

PEP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 347.222 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.607.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

MOL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II, III i IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.145 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

CDA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 945,78 -6,89 (-0,35%) 25.01
DAX 13 643,95 -230,02 (-1,66%) 25.01
SP500 3 855,36 13,79 (0,36%) 25.01
FTSE 6 638,85 -56,22 (-0,84%) 25.01
CAC 5 472,36 -87,21 (-1,57%) 25.01

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
CDPROJEKT 275,7000 10,24%
PKOBP 29,2700 -1,35%
ALLEGRO 70,6500 -2,82%
KGHM 189,9500 1,12%
PEKAO 64,2800 -1,50%
PKNORLEN 57,9000 -2,98%
DINOPL 262,2000 -2,96%
MERCATOR 352,0000 -4,35%
PZU 30,3700 -0,72%
LOTOS 39,8400 -2,62%
CDPROJEKT 275,70 10,24%
MERCATOR 352,00 -4,35%
BIOMEDLUB 8,72 -3,54%
JSW 31,59 -1,44%
PKNORLEN 57,90 -2,98%
BORUTA 1,21 6,14%
XTB 19,95 -0,25%
PRAIRIE 0,78 6,73%
POLIMEXMS 4,84 2,00%
ALLEGRO 70,65 -2,82%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,3% XII 2020
PKB rdr -1,5% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,2% XII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 973,75 zł XII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 11,2% XII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.