Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZA z 02.07.2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz RN.

CFI
WZA

NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A."

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

GTC
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Iliad S.A.

GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o., uchylenia uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lipca 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.

GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Macieja Rogalińskiego, Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF, JJR Invest i Delpia Investments.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podziału akcji, zmiany statutu, zmian w składzie RN, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

Dywidendy

Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,90 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,90 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.

TIM
WZA

NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęcia programu motywacyjnego, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu, wynagrodzenia dla członków RN oraz członków Komitetu Audytu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 648,11 -7,25 (-0,44%) 19.10
DAX 12 854,66 -54,33 (-0,42%) 19.10
SP500 3 426,92 -56,89 (-1,63%) 19.10
FTSE 5 884,65 -34,93 (-0,59%) 19.10
CAC 4 929,27 -6,59 (-0,13%) 19.10

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
ALLEGRO 83,4000 2,39%
CDPROJEKT 372,0000 -1,74%
PKOBP 20,5700 -2,09%
XTB 17,2000 -3,37%
PKNORLEN 42,6400 1,28%
MERCATOR 626,0000 -5,72%
KGHM 125,0000 -1,07%
PEKAO 47,7200 -1,14%
PLAY 38,7000 -0,15%
DINOPL 234,2000 -1,93%
ALLEGRO 83,40 2,39%
BIOMEDLUB 18,90 -5,03%
MERCATOR 626,00 -5,72%
XTB 17,20 -3,37%
4MASS 0,91 -10,30%
CDPROJEKT 372,00 -1,74%
INNOGENE 70,40 -6,13%
PKNORLEN 42,64 1,28%
JSW 21,40 -3,60%
BORUTA 1,01 -6,48%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% IX 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% IX 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.