Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
GTC
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Iliad S.A.

ATM

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

CFI
WZA

NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A."

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZA z 02.07.2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz RN.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

GPW
WZA

NWZA ws. powołania członka RN, połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o., uchylenia uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lipca 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 4.000.000 akcji serii A1 oraz 100.600 akcji serii D.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 16.080.000 akcji zwykłych.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

GPW
WZA

NWZA ws. podziału akcji, zmiany statutu, zmian w składzie RN, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Macieja Rogalińskiego, Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF, JJR Invest i Delpia Investments.

WZA

NWZA ws. przyjęcia programu skupu akcji własnych oraz przeznaczenia na ten cel środków pozostających na funduszu rezerwowym utworzonym w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych ustanowionego uchwałą ZWZ z 9 lipca 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.066 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

GPW

NWZA ws. powołania członków RN, zmian w statucie, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,90 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu – prezesem zarządu.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.

TIM
WZA

NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęcia programu motywacyjnego, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu, wynagrodzenia dla członków RN oraz członków Komitetu Audytu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,90 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 172 akcji zwykłych na okaziciela.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki EVEREST (EVE) pod nazwą NEXITY (NXG) w związku ze zmianą firmy.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 980,63 -43,11 (-2,13%) 15:55
DAX 13 829,50 -18,85 (-0,14%) 15:51
SP500 3 786,13 17,88 (0,47%) 15:51
FTSE 6 698,02 -22,63 (-0,34%) 15:51
CAC 5 595,97 -21,30 (-0,38%) 15:51

Notowania akcji

dzisiaj, 15:42 dzisiaj, 15:42 dzisiaj, 15:42
CDPROJEKT 245,8000 -3,04%
JSW 33,7000 0,21%
PKOBP 30,5000 -1,01%
ALLEGRO 75,2500 -3,27%
PZU 31,2900 -2,22%
KGHM 197,3500 -1,37%
MERCATOR 399,0000 3,91%
DINOPL 264,2000 0,84%
PKNORLEN 60,8600 -1,36%
KERNEL 55,3000 3,17%
MERCATOR 399,00 3,91%
CDPROJEKT 246,00 -2,96%
JSW 33,70 0,21%
BIOMEDLUB 9,80 -2,97%
PKNORLEN 61,04 -1,07%
POLIMEXMS 5,04 -3,08%
BORUTA 1,12 -1,32%
PZU 31,30 -2,19%
XTB 20,40 3,03%
ALLEGRO 75,20 -3,33%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,3% XII 2020
PKB rdr -1,5% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,2% XII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 458,88 zł X 2020
Produkcja przemysłowa rdr 5,4% XI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.