Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia umowy pożyczki z członkami RN, zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 100:1.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.

R22
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz składania zapisów na akcje przez inwestorów detalicznych.

WZA

ZWZA ws. m.in. straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu oraz powołania pełnomocnika spółki zgodnie z art. 379 KSH.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

R22
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz powołania członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok, raportu za 2018 rok, raportu za 2019 rok, raportów za I, II, III i IV kwartał 2019 roku, raportów za I i II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku oraz za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

PGO
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego przez zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.385 akcji zwykłych na okaziciela.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok oraz za II kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz wynagrodzenia członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki RUBICON (RBC) pod nazwą NOVAVISGR (NVG) w związku ze zmianą firmy.

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

GTC
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez MaForm Holding z 27,20 zł na 30,10 zł za sztukę.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez MaForm Holding z 27,20 zł na 30,10 zł za sztukę.

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 515,97 -26,79 (-1,74%) 30.10
DAX 11 556,48 -41,59 (-0,36%) 30.10
SP500 3 269,96 -40,15 (-1,21%) 30.10
FTSE 5 577,27 -4,48 (-0,08%) 30.10
CAC 4 594,24 24,57 (0,54%) 30.10

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 335,4000 -5,25%
MERCATOR 481,0000 -12,86%
PLAY 38,7800 -0,15%
ALLEGRO 80,4500 -6,39%
PKOBP 18,9550 0,29%
PZU 21,6000 2,42%
KGHM 118,1500 0,25%
PKNORLEN 38,1000 -2,28%
PEKAO 42,2700 0,38%
DINOPL 217,4000 1,78%
CDPROJEKT 335,40 -5,25%
ALLEGRO 80,45 -6,39%
MERCATOR 481,00 -12,86%
BIOMEDLUB 15,70 -2,18%
ONEMORE 8,32 -34,49%
PKNORLEN 38,10 -2,28%
INNOGENE 69,80 -1,41%
PKOBP 18,95 0,29%
PZU 21,60 2,42%
URSUS 0,64 -20,00%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,0% X 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% IX 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 371,56 zł IX 2020
Produkcja przemysłowa rdr 5,9% IX 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.