Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

KCI
WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 35 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Macieja Rogalińskiego, Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF, JJR Invest i Delpia Investments.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.066 akcji zwykłych na okaziciela.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

WZA

NWZA ws. zmiany postanowień uchwały wprowadzającej Program Motywacyjny, emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

CWA

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie składania zapisów na akcje przez inwestorów detalicznych.

WZA

NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego, zmiany statutu oraz przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w statucie.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 27,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MaForm Holding.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.600.000 akcji serii A, 560.000 akcji serii B, 240.000 akcji serii C, 40.000 akcji serii D, 60.000 akcji serii E, 560.000 akcji serii F, 80.000 akcji serii G, 60.000 akcji serii H, 300.000 akcji serii I, 500.000 akcji serii J.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu oraz powołania pełnomocnika.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

NWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

GTC
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.727 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 852,69 3,12 (0,17%) 17:15
DAX 13 335,68 49,11 (0,37%) 17:37
SP500 3 639,88 10,23 (0,28%) 18:59
FTSE 6 367,58 4,65 (0,07%) 17:36
CAC 5 598,18 31,39 (0,56%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
ALLEGRO 75,0000 1,08%
CDPROJEKT 362,7000 1,06%
PKOBP 27,9800 -0,21%
KGHM 155,4000 -0,19%
LOTOS 34,7100 -3,85%
PKNORLEN 53,5200 -0,89%
JSW 23,7100 -4,78%
BIOMEDLUB 13,3000 5,56%
PEKAO 59,3400 -0,64%
PZU 26,7700 -0,11%
CDPROJEKT 362,70 1,06%
ALLEGRO 75,00 1,08%
BIOMEDLUB 13,30 5,56%
MERCATOR 491,00 6,74%
PKNORLEN 53,52 -0,89%
INNOGENE 51,60 15,18%
JSW 23,71 -4,78%
LOTOS 34,71 -3,85%
KGHM 155,40 -0,19%
PKOBP 27,98 -0,21%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,1% X 2020
PKB rdr -1,6% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% X 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 371,56 zł IX 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,0% X 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.