Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 9,50 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.415 sztuk akcji serii G.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku 2020/2021.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

MSM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok oraz za I i II kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.

SFD
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Splity

Split akcji w stosunku 1:5.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 794.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N oraz uzupełnienia i zmiany składu RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,80 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

MSM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.

Środa
GPW
FMG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,80 zł na akcję.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.184.549 akcji serii A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

IMS
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

LPP
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 35 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 922,47 32,36 (1,71%) 11:21
DAX 13 268,10 15,24 (0,11%) 11:15
SP500 3 666,72 -2,29 (-0,06%) 03.12
FTSE 6 532,75 42,48 (0,65%) 11:15
CAC 5 596,63 22,27 (0,40%) 11:15

Notowania akcji

dzisiaj, 11:06 dzisiaj, 11:06 dzisiaj, 11:06
ALLEGRO 75,0000 0,27%
CDPROJEKT 434,2000 3,14%
KGHM 171,7000 2,94%
PKNORLEN 56,9000 2,56%
CCC 69,2000 5,62%
PKOBP 27,6800 0,65%
PEKAO 58,8800 1,55%
PZU 26,5000 1,57%
JSW 26,0100 1,64%
LOTOS 34,3500 3,71%
CDPROJEKT 434,20 3,14%
BIOMEDLUB 11,60 -2,52%
MERCATOR 468,00 -0,64%
PKNORLEN 56,90 2,56%
INNOGENE 28,20 -4,08%
JSW 26,01 1,64%
ALLEGRO 75,00 0,27%
KGHM 171,70 2,94%
PZU 26,50 1,57%
LOTOS 34,35 3,71%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,0% XI 2020
PKB rdr -1,5% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% X 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 458,88 zł X 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,0% X 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.